Dokumentacja interfejsu API TensorFlow Lite

Dokumentacja referencyjna API zawiera szczegółowe informacje dla każdej z klas i metod w bibliotece TensorFlow Lite. Wybierz preferowaną platformę z poniższej listy.

Dostarczamy również inne narzędzia związane z TensorFlow Lite.