Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Modele i zbiory danych

Przeglądaj repozytoria i inne zasoby, aby znaleźć dostępne modele, moduły i zestawy danych utworzone przez społeczność TensorFlow.

TensorFlow Hub  

Kompleksowe repozytorium wyszkolonych modeli gotowych do dostrojenia i możliwych do wdrożenia w dowolnym miejscu.

Modelowy ogród  

Modele i przykłady uczenia maszynowego utworzone przy użyciu interfejsów API wysokiego poziomu TensorFlow.

Modele TensorFlow.js.  

Wstępnie wyszkolone modele uczenia maszynowego gotowe do użycia w przeglądarce internetowej po stronie klienta lub w dowolnym miejscu, w którym można uruchomić JavaScript, takim jak Node.js.

Zestawy danych

Oficjalne zbiory danych TensorFlow

Zbiór zestawów danych gotowych do użycia z TensorFlow.

Zbiory danych badawczych Google

Przeglądaj zbiory danych na dużą skalę publikowane przez zespoły badawcze Google z różnych dziedzin informatyki.