Modele i zbiory danych

Przeglądaj repozytoria i inne zasoby, aby znaleźć dostępne modele, moduły i zestawy danych utworzone przez społeczność TensorFlow.

Modele Kaggle'a

Obszerne repozytorium przeszkolonych modeli, gotowe do dostrajania i możliwe do wdrożenia w dowolnym miejscu.

Modelowy ogród

Modele i przykłady uczenia maszynowego zbudowane przy użyciu interfejsów API wysokiego poziomu TensorFlow.

Modele TensorFlow.js

Wstępnie wyszkolone modele uczenia maszynowego, gotowe do użycia w przeglądarce internetowej po stronie klienta lub w dowolnym miejscu, w którym można uruchomić JavaScript, np. Node.js.

Zbiory danych

Oficjalne zbiory danych TensorFlow

Zbiór zestawów danych gotowych do użycia z TensorFlow.

Zbiory danych badawczych Google

Przeglądaj wielkoskalowe zbiory danych opublikowane przez zespoły badawcze Google z różnych dziedzin informatyki.