ML Community Day is November 9! Join us for updates from TensorFlow, JAX, and more Learn more

Modele i zbiory danych

Przeglądaj repozytoria i inne zasoby, aby znaleźć dostępne modele, moduły i zestawy danych utworzone przez społeczność TensorFlow.

Centrum TensorFlow  

Kompleksowe repozytorium przeszkolonych modeli gotowych do dopracowania i wdrożenia w dowolnym miejscu.

Modelowy Ogród  

Modele i przykłady uczenia maszynowego zbudowane za pomocą wysokopoziomowych interfejsów API TensorFlow.

Modele TensorFlow.js  

Wstępnie wytrenowane modele uczenia maszynowego gotowe do użycia w przeglądarce internetowej po stronie klienta lub w dowolnym miejscu, w którym można uruchomić JavaScript, takim jak Node.js.

Zbiory danych

Oficjalne zbiory danych TensorFlow

Zbiór zestawów danych gotowych do użycia z TensorFlow.

Zbiory danych badawczych Google

Przeglądaj wielkoskalowe zbiory danych udostępniane przez zespoły badawcze Google w wielu różnych dyscyplinach informatyki.