Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

Mapa drogowa TensorFlow Lite

Zaktualizowano: maj 2021

Poniżej przedstawiamy ogólny przegląd naszej mapy drogowej. Należy pamiętać, że ten plan działania może ulec zmianie w dowolnym momencie, a poniższa kolejność nie odzwierciedla żadnego rodzaju priorytetu.

Dzielimy naszą mapę drogową na cztery kluczowe segmenty: użyteczność, wydajność, optymalizacja i przenośność. Gorąco zachęcamy do komentowania naszego harmonogramu i przedstawić nam swoją opinię na grupie dyskusyjnej TensorFlow Lite .

Użyteczność

 • Rozszerzony zasięg operacji
  • Dodaj ukierunkowane operacje na podstawie opinii użytkowników.
  • Dodaj ukierunkowane zestawy operacji dla określonych domen i obszarów, w tym operacje losowe, podstawowe operacje warstwy Keras, tabele mieszające, wybrane operacje szkoleniowe.
 • Więcej narzędzi pomocniczych
  • Zapewnij adnotacje wykresów TensorFlow i narzędzia zgodności, aby sprawdzić zgodność TFLite i akceleratora sprzętowego podczas szkolenia i po konwersji.
  • Zezwalaj na kierowanie i optymalizację pod kątem określonych akceleratorów podczas konwersji.
 • Szkolenie na urządzeniu
  • Wspieraj szkolenia na urządzeniu dotyczące personalizacji i transferu, w tym Colab demonstrujący kompleksowe użytkowanie.
  • Obsługa typów zmiennych/zasobów (zarówno na potrzeby wnioskowania, jak i szkolenia)
  • Obsługa konwersji i wykonywania wykresów z wieloma punktami wejścia funkcji (lub sygnatury).
 • Ulepszona integracja z Android Studio
  • Przeciągnij i upuść modele TFLite do Android Studio, aby wygenerować interfejsy modeli.
  • Popraw obsługę profilowania Android Studio, w tym profilowania pamięci.
 • Modelarz
  • Obsługuj nowsze zadania, w tym wykrywanie obiektów, rekomendacje i klasyfikację dźwięku, obejmując szeroki zbiór typowych zastosowań.
  • Obsługuj więcej zestawów danych, aby ułatwić uczenie się transferu.
 • Biblioteka zadań
  • Obsługa większej liczby typów modeli (np. audio, NLP) z powiązanymi możliwościami przetwarzania wstępnego i końcowego.
  • Zaktualizuj więcej przykładów referencyjnych za pomocą interfejsów API zadań.
  • Wspieraj gotową akcelerację dla wszystkich zadań.
 • Więcej modeli i przykładów SOTA
  • Dodaj więcej przykładów (np. audio, NLP, związane z danymi strukturalnymi), aby zademonstrować użycie modelu, a także nowe funkcje i interfejsy API, obejmujące różne platformy.
  • Twórz udostępniane modele szkieletów dla urządzeń, aby zmniejszyć koszty szkolenia i wdrażania.
 • Bezproblemowe wdrażanie na wielu platformach
  • Uruchom modele TensorFlow Lite w Internecie.
 • Ulepszona obsługa wielu platform
  • Rozszerz i ulepsz interfejsy API dla Javy na Androida, Swift na iOS, Pythona na RPi.
  • Ulepsz obsługę CMake (np. szerszą obsługę akceleratorów).
 • Lepsze wsparcie frontendowe
  • Popraw kompatybilność z różnymi frontendami autorskimi, w tym Keras, tf.numpy.

Wydajność

 • Lepsze oprzyrządowanie
  • Publiczny pulpit nawigacyjny do śledzenia wzrostu wydajności w każdym wydaniu.
  • Narzędzia do lepszego zrozumienia zgodności wykresów z akceleratorami docelowymi.
 • Poprawiona wydajność procesora
  • XNNPack jest domyślnie włączony, aby przyspieszyć wnioskowanie zmiennoprzecinkowe.
  • Pełna obsługa połowicznej precyzji (float16) ze zoptymalizowanymi jądrami.
 • Zaktualizowana obsługa interfejsu API NN
  • Pełna obsługa funkcji, operacji i typów interfejsu API NN w nowszej wersji systemu Android.
 • Optymalizacje GPU
  • Skrócony czas uruchamiania dzięki obsłudze serializacji delegatów.
  • Współdziałanie bufora sprzętowego dla wnioskowania z zerową kopią.
  • Szersza dostępność akceleracji na urządzeniu.
  • Lepszy zasięg operacji.

Optymalizacja

 • Kwantyzacja

  • Selektywna kwantyzacja po treningu, aby wykluczyć pewne warstwy z kwantyzacji.
  • Debuger kwantyzacji do kontroli strat błędów kwantyzacji w każdej warstwie.
  • Stosowanie szkolenia uwzględniającego kwantyzację na większym pokryciu modelu, np. TensorFlow Model Garden.
  • Poprawa jakości i wydajności dla kwantyzacji zakresu dynamicznego po treningu.
  • Tensor Compression API umożliwiający algorytmy kompresji, takie jak SVD.
 • Przycinanie / rzadkość

  • Połącz konfigurowalne interfejsy API czasu szkolenia (przycinanie + szkolenie uwzględniające kwantyzację).
  • Zwiększenie równomierności aplikacji w modelach TF Model Garden.
  • Rzadkie wsparcie wykonania modelu w TensorFlow Lite.

Ruchliwość

 • Obsługa mikrokontrolera
  • Dodaj obsługę szeregu 32-bitowych przypadków użycia architektury MCU do klasyfikacji mowy i obrazu.
  • Audio Frontend: obsługa wstępnego przetwarzania i akceleracji dźwięku na wykresie
  • Przykładowy kod i modele danych wizyjnych i dźwiękowych.