Zbiory danych społeczności

Udokumentowane tutaj zbiory danych są tworzone przez społeczność. Kod konstruktora zestawu danych znajduje się w zewnętrznych repozytoriach. W tym miejscu można dodać repozytoria z konstruktorami zestawów danych.


Stosowanie

Zobacz nasz przewodnik dla początkujących, aby uzyskać krótkie wprowadzenie.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Wszystkie zbiory danych

Przytulanie twarzy

Zobacz przegląd , aby uzyskać więcej informacji na temat 763 zestawów danych w przestrzeni nazw huggingface .