انتقال تشخیص صوتی یادگیری

در این آموزش یاد می گیرید که چگونه یک طبقه بندی کننده صوتی سفارشی بسازید که در مرورگر با استفاده از TensorFlow.js آموزش می دهید. از آن برای کنترل یک نوار لغزنده در مرورگر با ایجاد صدا استفاده خواهید کرد.

شما از یادگیری انتقال برای ساختن مدلی استفاده خواهید کرد که صداهای کوتاه را با داده های آموزشی نسبتاً کمی طبقه بندی می کند. شما از یک مدل از پیش آموزش دیده برای تشخیص فرمان گفتار استفاده خواهید کرد. شما یک مدل جدید در بالای این مدل آموزش خواهید داد تا کلاس های صدای سفارشی خود را تشخیص دهد.

این آموزش به صورت نرم افزار کد ارائه شده است. برای باز کردن کد لبه از این لینک استفاده کنید