انتقال طبقه بندی تصویر یادگیری

در این آموزش یاد می گیرید که چگونه یک طبقه بندی کننده تصویر سفارشی بسازید که در مرورگر با استفاده از TensorFlow.js آموزش می دهید.

شما از آموزش انتقال برای ایجاد یک مدل بسیار دقیق با حداقل داده های آموزشی استفاده خواهید کرد. شما از یک مدل از پیش آموزش دیده برای طبقه بندی تصاویر به نام MobileNet استفاده خواهید کرد. شما یک مدل را در بالای این مدل آموزش می دهید تا کلاس های تصویری را که تشخیص می دهد سفارشی کنید.

این آموزش به صورت نرم افزار کد ارائه شده است. برای باز کردن کد لبه از این لینک استفاده کنید