BaseOptions.Builder

static public abstract class BaseOptions.Builder

Builder dla BaseOptions .

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

abstrakcyjne BaseOptions
build ()
streszczenie BaseOptions.Builder
setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)
Ustawia zaawansowane opcje akceleratora.
streszczenie BaseOptions.Builder
setNumThreads (int) numThreads
Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji TFLite, które obsługują wielowątkowość podczas wnioskowania z procesorem.
BaseOptions.Builder
useGpu ()
Używa GPU do wnioskowania.
BaseOptions.Builder
useNnapi ()
Używa NNAPI do wnioskowania.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publicznego Builder ()

Metody publiczne

public abstract BaseOptions build ()

public abstract BaseOptions.Builder setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)

Ustawia zaawansowane opcje akceleratora.

Uwaga: ta metoda zastąpi te HighLevel API do wyboru delegata, takich jak useGpu() i useNnapi() .

Parametry
computeSettings

public abstract BaseOptions.Builder setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków, które mają być używane dla operacji TFLite, które obsługują wielowątkowość podczas wnioskowania z procesorem. Domyślnie -1.

numThreads powinien być większy od 0 lub równą 1. Ustawienie numThreads na -1 powoduje, że środowisko wykonawcze TFLite ustawia tę wartość.

Parametry
numThreads

publicznego BaseOptions.Builder useGpu ()

Używa GPU do wnioskowania. Zaawansowane ustawienia konfiguracji GPU zostaną ustawione na wartości domyślne.

Uwaga: ta metoda zastąpi ustawienia z setComputeSettings(ComputeSettings) .

Manipulować zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych GPU, użyj setComputeSettings(ComputeSettings) .

publicznego BaseOptions.Builder useNnapi ()

Używa NNAPI do wnioskowania. Zaawansowane ustawienia konfiguracji NNAPI zostaną ustawione na wartości domyślne.

Uwaga: ta metoda zastąpi ustawienia z setComputeSettings(ComputeSettings) .

Manipulować zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych NNAPI użyć setComputeSettings(ComputeSettings) .