org.tensorflow.lite.task.core

Interfejsy

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Cukier składni, aby uzyskać nativeHandle z pustej listy parametrów.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Cukier składni, aby uzyskać nativeHandle z deskryptora pliku i opcji.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Cukier składnia dostać nativeHandle z tablicy ByteBuffer s.

Klasy

Opcje podstawowe Ogólne opcje konfigurowania interfejsów API zadań.
BaseOptions.Builder Builder dla BaseOptions .
BaseTaskApi Klasa podstawowa dla interfejsu API zadań zapewnia współdzieloną logikę do ładowania/rozładowywania bibliotek natywnych do swojego odpowiednika w języku C++.
Ustawienia obliczeniowe Opcje konfigurowania sposobu przyspieszania wnioskowania o modelu przy użyciu dedykowanych delegatów.
ComputeSettings.Builder Builder dla ComputeSettings .
TaskJniUtils Narzędzia JNI dla interfejsu API zadań.

Wyliczenia

ComputeSettings.Delegat Opcje delegata akceleratora TFLite.