TensorFlow Quantum to biblioteka do hybrydowego kwantowo-klasycznego uczenia maszynowego.

# A hybrid quantum-classical model.
model = tf.keras.Sequential([
  # Quantum circuit data comes in inside of tensors.
  tf.keras.Input(shape=(), dtype=tf.dtypes.string),

  # Parametrized Quantum Circuit (PQC) provides output
  # data from the input circuits run on a quantum computer.
  tfq.layers.PQC(my_circuit, [cirq.Z(q1), cirq.X(q0)]),

  # Output data from quantum computer passed through model.
  tf.keras.layers.Dense(50)
])

TensorFlow Quantum (TFQ) to kwantowa biblioteka uczenia maszynowego do szybkiego prototypowania hybrydowych, kwantowo-klasycznych modeli ML. Badania nad algorytmami i aplikacjami kwantowymi mogą wykorzystywać ramy obliczeń kwantowych Google, a wszystko to z poziomu TensorFlow.

TensorFlow Quantum koncentruje się na danych kwantowych i budowaniu hybrydowych modeli kwantowo-klasycznych . Integruje algorytmy obliczeń kwantowych i logikę zaprojektowaną w Cirq i zapewnia prymitywne obliczenia kwantowe kompatybilne z istniejącymi interfejsami API TensorFlow, wraz z wysokowydajnymi symulatorami obwodów kwantowych. Przeczytaj więcej w białej księdze TensorFlow Quantum .

Zacznij od przeglądu , a następnie uruchom samouczki dotyczące notatnika .