Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Elastyczny, kontrolowany i interpretowalny ML z modelami opartymi na sieciach

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_lattice as tfl

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(
  tfl.layers.ParallelCombination([
    # Monotonic piece-wise linear calibration with bounded output
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      input_keypoints=np.linspace(1., 5., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=1.0),
    # Diminishing returns
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      convexity='concave',
      input_keypoints=np.linspace(0., 200., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=2.0),
    # Partially monotonic categorical calibration: calib(0) <= calib(1)
    tfl.layers.CategoricalCalibration(
      num_buckets=4,
      output_min=0.0,
      output_max=1.0,
      monotonicities=[(0, 1)]),
  ]))
model.add(
  tfl.layers.Lattice(
    lattice_sizes=[2, 3, 2],
    monotonicities=['increasing', 'increasing', 'increasing'],
    # Trust: model is more responsive to input 0 if input 1 increases
    edgeworth_trusts=(0, 1, 'positive')))
model.compile(...)

TensorFlow Lattice to biblioteka, która implementuje ograniczone i możliwe do interpretacji modele oparte na sieciach kratowych. Biblioteka umożliwia wprowadzenie wiedzy dziedzinowej do procesu uczenia się poprzez ograniczenia kształtu oparte na zdrowym rozsądku lub polityce. Odbywa się to za pomocą kolekcji warstw Keras, które mogą spełniać ograniczenia, takie jak monotoniczność, wypukłość i interakcja cech. Biblioteka zapewnia również łatwe w konfiguracji gotowe modele i estymatory w puszkach .

Dzięki TF Lattice możesz wykorzystać wiedzę domeny do lepszej ekstrapolacji na części przestrzeni wejściowej nieobjęte zestawem danych szkoleniowych. Pomaga to uniknąć nieoczekiwanego zachowania modelu, gdy dystrybucja udostępniania różni się od dystrybucji szkolenia.