Topluluk Veri Kümeleri

Burada belgelenen veri kümeleri topluluk tarafından oluşturulur. Veri kümesi oluşturucu kodu, harici depolarda bulunur. Veri kümesi oluşturucuları olan havuzlar buraya eklenebilir.


kullanım

Hızlı bir giriş için başlangıç ​​kılavuzumuza bakın.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Tüm Veri Kümeleri

sarılma yüz

huggingface ad alanındaki 763 veri kümesi hakkında daha fazla ayrıntı için genel bakışa bakın.