רכזת TensorFlow

TensorFlow Hub הוא מאגר וספרייה פתוחים ללמידת מכונות הניתנות לשימוש חוזר. hub.tensorflow.google.cn מאגר מספק הרבה מודלים טרום הכשרה: שיבוצים טקסט, מודלים לסיווג תמונה, TF.js / מודלים TFLite ועוד. המאגר פתוח התורמים לקהילה .

tensorflow_hub הספרייה מאפשרת לך להוריד ושימוש חוזר בהם בתוכנית TensorFlow שלך עם כמות מינימלית של קוד.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://hub.tensorflow.google.cn/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

הצעדים הבאים