Kafes tabanlı modellerle esnek, kontrollü ve yorumlanabilir makine öğrenimi

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_lattice as tfl

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(
  tfl.layers.ParallelCombination([
    # Monotonic piece-wise linear calibration with bounded output
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      input_keypoints=np.linspace(1., 5., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=1.0),
    # Diminishing returns
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      convexity='concave',
      input_keypoints=np.linspace(0., 200., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=2.0),
    # Partially monotonic categorical calibration: calib(0) <= calib(1)
    tfl.layers.CategoricalCalibration(
      num_buckets=4,
      output_min=0.0,
      output_max=1.0,
      monotonicities=[(0, 1)]),
  ]))
model.add(
  tfl.layers.Lattice(
    lattice_sizes=[2, 3, 2],
    monotonicities=['increasing', 'increasing', 'increasing'],
    # Trust: model is more responsive to input 0 if input 1 increases
    edgeworth_trusts=(0, 1, 'positive')))
model.compile(...)

TensorFlow Lattice, kısıtlanmış ve yorumlanabilir kafes tabanlı modelleri uygulayan bir kütüphanedir. Kitaplık, sağduyuya dayalı veya politikaya dayalı şekil kısıtlamaları yoluyla alan bilgisini öğrenme sürecine eklemenizi sağlar. Bu, monotonluk, dışbükeylik ve özelliklerin nasıl etkileşime girdiği gibi kısıtlamaları karşılayabilen bir Keras katmanları koleksiyonu kullanılarak yapılır. Kütüphane aynı zamanda kurulumu kolay önceden hazırlanmış modeller de sağlar.

TF Lattice ile, giriş alanının eğitim veri kümesinin kapsamadığı kısımlarına daha iyi tahminde bulunmak için alan bilgisini kullanabilirsiniz. Bu, sunum dağıtımı eğitim dağıtımından farklı olduğunda beklenmeyen model davranışının önlenmesine yardımcı olur.