Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenmeyi Yükleyin

TensorFlow'da Nöral Yapılandırılmış Öğrenmeyi (NSL) kullanmak için ortamınızı ayarlamanın birkaç yolu vardır:

 • NSL'yi öğrenmenin ve kullanmanın en kolay yolu kurulum gerektirmez: NSL eğitimlerini Google Colaboratory kullanarak doğrudan tarayıcınızda çalıştırın .
 • NSL'yi yerel bir makinede kullanmak için, NSL paketini Python'un pip paket yöneticisiyle kurun.
 • Benzersiz bir makine yapılandırmanız varsa, NSL'yi kaynaktan oluşturun.

Pip kullanarak Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenmeyi yükleyin

1. Python geliştirme ortamını kurun.

Ubuntu'da:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

MacOS'ta:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. Bir sanal ortam oluşturun.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. TensorFlow'u yükleyin

CPU desteği:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

GPU desteği:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4. Neural Structured Learning pip paketini kurun.

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (İsteğe Bağlı) Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenmeyi Test Edin.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenme pip paketini oluşturun

1. Python geliştirme ortamını kurun.

Ubuntu'da:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

MacOS'ta:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. Bazel'i kurun.

Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenmeyi derlemek için kullanılan derleme aracı Bazel'i yükleyin .

3. Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenme havuzunu klonlayın.

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4. Bir sanal ortam oluşturun.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. Tensorflow'u kurun

NSL'nin 1.15 veya daha yüksek bir TensorFlow sürümü gerektirdiğini unutmayın. NSL ayrıca TensorFlow 2.0'ı da destekler.

CPU desteği:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

GPU desteği:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenme bağımlılıklarını kurun.

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. (İsteğe Bağlı) Birim Testi Nöral Yapılandırılmış Öğrenme.

bazel test //neural_structured_learning/...

8. Pip paketini oluşturun.

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. Pip paketini takın.

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10. Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenmeyi test edin.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"