שכבות הסתברותיות של TFP: רגרסיה

הצג באתר TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב צפה במקור ב-GitHub הורד מחברת

בדוגמה זו אנו מראים כיצד להתאים מודלים של רגרסיה באמצעות "שכבות הסתברותיות" של TFP.

תלות ותנאים מוקדמים

יְבוּא

הפוך דברים מהר!

לפני שנצלול פנימה, בואו נוודא שאנחנו משתמשים ב-GPU עבור הדגמה זו.

כדי לעשות זאת, בחר "זמן ריצה" -> "שנה סוג זמן ריצה" -> "מאיץ חומרה" -> "GPU".

הקטע הבא יאמת שיש לנו גישה ל-GPU.

if tf.test.gpu_device_name() != '/device:GPU:0':
 print('WARNING: GPU device not found.')
else:
 print('SUCCESS: Found GPU: {}'.format(tf.test.gpu_device_name()))
WARNING: GPU device not found.

מוֹטִיבָצִיָה

האם זה לא יהיה נהדר אם נוכל להשתמש ב-TFP כדי לציין מודל הסתברותי ואז פשוט למזער את סבירות היומן השליליות, כלומר,

negloglik = lambda y, rv_y: -rv_y.log_prob(y)

ובכן, לא רק שזה אפשרי, אלא שהקולאב הזה מראה איך! (בהקשר של בעיות רגרסיה לינארית.)

סנתז מערך נתונים.

מקרה 1: אין אי ודאות

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
0.13032457
5.13029

איור 1: אין אי ודאות.

png

מקרה 2: אי ודאות אליאטורית

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(1 + 1),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.05 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[0.14738432 0.1815331 ]
[4.4812164 1.2219843]

איור 2: אי ודאות אליאטורית

png

מקרה 3: אי ודאות אפיסטמית

# Specify the surrogate posterior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def posterior_mean_field(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 c = np.log(np.expm1(1.))
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(2 * n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t[..., :n],
           scale=1e-5 + tf.nn.softplus(c + t[..., n:])),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Specify the prior over `keras.layers.Dense` `kernel` and `bias`.
def prior_trainable(kernel_size, bias_size=0, dtype=None):
 n = kernel_size + bias_size
 return tf.keras.Sequential([
   tfp.layers.VariableLayer(n, dtype=dtype),
   tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Independent(
     tfd.Normal(loc=t, scale=1),
     reinterpreted_batch_ndims=1)),
 ])
# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(lambda t: tfd.Normal(loc=t, scale=1)),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.1387333 5.125723 -4.112224 -2.2171402]
[0.12476114 5.147452 ]

איור 3: אי ודאות אפיסטמית

png

מקרה 4: אי ודאות אליאטורית ואפיסטמית

# Build model.
model = tf.keras.Sequential([
 tfp.layers.DenseVariational(1 + 1, posterior_mean_field, prior_trainable, kl_weight=1/x.shape[0]),
 tfp.layers.DistributionLambda(
   lambda t: tfd.Normal(loc=t[..., :1],
              scale=1e-3 + tf.math.softplus(0.01 * t[...,1:]))),
])

# Do inference.
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=negloglik)
model.fit(x, y, epochs=1000, verbose=False);

# Profit.
[print(np.squeeze(w.numpy())) for w in model.weights];
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)
[ 0.12753433 2.7504077  5.160624  3.8251898 -3.4283297 -0.8961645
 -2.2378397  0.1496858 ]
[0.14511648 2.7104297 5.1248145 3.7724588 ]

איור 4: אי-ודאות אליאטורית וגם אפיסטמית

png

מקרה 5: אי ודאות תפקודית

ליבת PSD מותאמת אישית

# For numeric stability, set the default floating-point dtype to float64
tf.keras.backend.set_floatx('float64')

# Build model.
num_inducing_points = 40
model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=[1]),
  tf.keras.layers.Dense(1, kernel_initializer='ones', use_bias=False),
  tfp.layers.VariationalGaussianProcess(
    num_inducing_points=num_inducing_points,
    kernel_provider=RBFKernelFn(),
    event_shape=[1],
    inducing_index_points_initializer=tf.constant_initializer(
      np.linspace(*x_range, num=num_inducing_points,
            dtype=x.dtype)[..., np.newaxis]),
    unconstrained_observation_noise_variance_initializer=(
      tf.constant_initializer(np.array(0.54).astype(x.dtype))),
  ),
])

# Do inference.
batch_size = 32
loss = lambda y, rv_y: rv_y.variational_loss(
  y, kl_weight=np.array(batch_size, x.dtype) / x.shape[0])
model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), loss=loss)
model.fit(x, y, batch_size=batch_size, epochs=1000, verbose=False)

# Profit.
yhat = model(x_tst)
assert isinstance(yhat, tfd.Distribution)

איור 5: אי ודאות תפקודית

png