Dzień Społeczności ML jest 9 listopada! Dołącz do nas na aktualizacje z TensorFlow Jax i więcej Dowiedz się więcej

Wskaźniki uczciwości

Wskaźniki rzetelności to biblioteka, która umożliwia łatwe obliczanie powszechnie identyfikowanych metryk uczciwości dla klasyfikatorów binarnych i wieloklasowych. Dzięki pakietowi narzędzi Fairness Indicators można:

 • Oblicz powszechnie identyfikowane metryki rzetelności dla modeli klasyfikacyjnych
 • Porównaj wydajność modelu w podgrupach z linią bazową lub z innymi modelami
 • Użyj przedziałów ufności, aby wykryć różnice istotne statystycznie
 • Przeprowadź ocenę dla wielu progów

Użyj wskaźników uczciwości za pośrednictwem:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

Zasoby