Dzień Społeczności ML jest 9 listopada! Dołącz do nas na aktualizacje z TensorFlow Jax i więcej Dowiedz się więcej

Zestaw narzędzi do kart modeli

Biblioteka Model Card Toolkit (MCT) usprawnia i automatyzuje generowanie kart modeli , dokumentów uczenia maszynowego, które zapewniają kontekst i przejrzystość rozwoju i wydajności modelu. Zintegrowanie zestawu narzędzi Model Card Toolkit z potokiem ML umożliwi udostępnianie metadanych i wskaźników modelu badaczom, programistom, dziennikarzom i nie tylko.

MCT przechowuje pola kart modeli przy użyciu schematu JSON . MCT może automatycznie wypełniać te pola dla użytkowników TFX za pośrednictwem ML Metadata (MLMD) . Modelowe pola kart można również wypełnić ręcznie za pośrednictwem interfejsu API języka Python . Niektóre przypadki użycia kart modeli obejmują:

  • Ułatwianie wymiany informacji między twórcami modeli i twórcami produktów.
  • Informowanie użytkowników modeli ML, aby podejmowali bardziej świadome decyzje o tym, jak ich używać (lub jak ich nie używać).
  • Dostarczanie modelowych informacji wymaganych do skutecznego nadzoru publicznego i rozliczalności.
import model_card_toolkit

# Initialize the Model Card Toolkit with a path to store generate assets
model_card_output_path = ...
mct = model_card_toolkit.ModelCardToolkit(model_card_output_path)

# Initialize the model_card_toolkit.ModelCard, which can be freely populated
model_card = mct.scaffold_assets()
model_card.model_details.name = 'My Model'

# Write the model card data to a JSON file
mct.update_model_card_json(model_card)

# Return the model card document as an HTML page
html = mct.export_format()

Zasoby