Adalet Göstergeleri

Adalet Göstergeleri, ikili ve çok sınıflı sınıflandırıcılar için yaygın olarak tanımlanan adalet ölçümlerinin kolay hesaplanmasını sağlayan bir kitaplıktır. Adalet Göstergeleri araç takımıyla şunları yapabilirsiniz:

 • Sınıflandırma modelleri için yaygın olarak tanımlanan adalet metriklerini hesaplayın
 • Alt gruplardaki model performansını bir temel veya diğer modellerle karşılaştırın
 • İstatistiksel olarak anlamlı farklılıkları ortaya çıkarmak için güven aralıklarını kullanın
 • Birden çok eşik üzerinde değerlendirme gerçekleştirin

Adillik Göstergelerini şu yollarla kullanın:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

Kaynaklar