แปลงไลบรารีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ TFX

Transform พร้อมใช้งานเป็นไลบรารีแบบสแตนด์อโลน

เอกสารประกอบโมดูล tft เป็นโมดูลเดียวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ TFX โมดูล tft_beam มีความเกี่ยวข้องเมื่อใช้ Transform เป็นไลบรารีแบบสแตนด์อโลนเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ TFX จะสร้าง preprocessing_fn และการเรียกไลบรารี Transform ที่เหลือจะทำโดยคอมโพเนนต์ Transform

คุณยังสามารถใช้คลาส Apache Beam MLTransform เพื่อประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าสำหรับการฝึกและการอนุมานได้ คลาส MLTransform ล้อมรอบการแปลงการประมวลผลข้อมูล TFX หลายรายการในคลาสเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าด้วย MLTransform ในเอกสารประกอบ Apache Beam