העבר למידה וכיוונון עדין

הצג באתר TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב צפה במקור ב-GitHub הורד מחברת

במדריך זה, תלמדו כיצד לסווג תמונות של חתולים וכלבים באמצעות לימוד העברה מרשת מאומנת מראש.

מודל מאומן מראש הוא רשת שמורה שהוכשרה בעבר על מערך נתונים גדול, בדרך כלל במשימת סיווג תמונות בקנה מידה גדול. אתה משתמש במודל שהוכשר מראש כפי שהוא או משתמש בלימוד העברה כדי להתאים אישית את המודל הזה למשימה נתונה.

האינטואיציה מאחורי למידת העברה לסיווג תמונה היא שאם מודל מאומן על מערך נתונים גדול וכללי מספיק, מודל זה ישמש למעשה כמודל גנרי של העולם החזותי. לאחר מכן תוכל לנצל את מפות התכונות הנלמדות הללו מבלי שתצטרך להתחיל מאפס על ידי אימון מודל גדול על מערך נתונים גדול.

במחברת זו, תנסה שתי דרכים להתאים אישית מודל מאומן מראש:

 1. חילוץ תכונות: השתמש בייצוגים שלמדו רשת קודמת כדי לחלץ תכונות משמעותיות מדגימות חדשות. אתה פשוט מוסיף מסווג חדש, שיאומן מאפס, על גבי המודל המאומן מראש, כך שתוכל ליישם מחדש את מפות התכונות שנלמדו קודם לכן עבור מערך הנתונים.

  אתה לא צריך לאמן (מחדש) את כל הדגם. רשת הפיתול הבסיסית כבר מכילה תכונות שימושיות באופן כללי לסיווג תמונות. עם זאת, חלק הסיווג הסופי של המודל שהוכשר מראש הוא ספציפי למשימת הסיווג המקורית, ולאחר מכן ספציפי לקבוצת הכיתות שבהן הוכשר המודל.

 2. כוונון עדין: הסר כמה מהשכבות העליונות של בסיס דגם קפוא ואמן במשותף הן את שכבות הסיווג החדשות שנוספו והן את השכבות האחרונות של דגם הבסיס. זה מאפשר לנו "לכוון" את ייצוגי התכונות בסדר גבוה יותר במודל הבסיס על מנת להפוך אותם לרלוונטיים יותר עבור המשימה הספציפית.

אתה תעקוב אחר זרימת העבודה הכללית של למידת מכונה.

 1. לבחון ולהבין את הנתונים
 2. בנה צינור קלט, במקרה זה באמצעות Keras ImageDataGenerator
 3. חבר את הדגם
  • טען בדגם הבסיס המאומן מראש (ובמשקולות שהוכשרו מראש)
  • עורמים את שכבות הסיווג למעלה
 4. אימון הדגם
 5. הערכת מודל
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import tensorflow as tf

עיבוד מקדים של נתונים

הורדת נתונים

במדריך זה, תשתמש במערך נתונים המכיל כמה אלפי תמונות של חתולים וכלבים. הורד וחלץ קובץ zip המכיל את התמונות, ולאחר מכן צור tf.data.Dataset להדרכה ואימות באמצעות כלי השירות tf.keras.utils.image_dataset_from_directory . תוכל ללמוד עוד על טעינת תמונות במדריך זה.

_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'
path_to_zip = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs.zip', origin=_URL, extract=True)
PATH = os.path.join(os.path.dirname(path_to_zip), 'cats_and_dogs_filtered')

train_dir = os.path.join(PATH, 'train')
validation_dir = os.path.join(PATH, 'validation')

BATCH_SIZE = 32
IMG_SIZE = (160, 160)

train_dataset = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(train_dir,
                              shuffle=True,
                              batch_size=BATCH_SIZE,
                              image_size=IMG_SIZE)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip
68608000/68606236 [==============================] - 1s 0us/step
68616192/68606236 [==============================] - 1s 0us/step
Found 2000 files belonging to 2 classes.
validation_dataset = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(validation_dir,
                                 shuffle=True,
                                 batch_size=BATCH_SIZE,
                                 image_size=IMG_SIZE)
Found 1000 files belonging to 2 classes.

הצג את תשע התמונות והתוויות הראשונות מתוך ערכת האימונים:

class_names = train_dataset.class_names

plt.figure(figsize=(10, 10))
for images, labels in train_dataset.take(1):
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  plt.imshow(images[i].numpy().astype("uint8"))
  plt.title(class_names[labels[i]])
  plt.axis("off")

png

מכיוון שמערך הנתונים המקורי אינו מכיל ערכת בדיקה, אתה תיצור אחד. כדי לעשות זאת, קבע כמה אצוות של נתונים זמינות בערכת האימות באמצעות tf.data.experimental.cardinality , ולאחר מכן העבר 20% מהם לקבוצת בדיקות.

val_batches = tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset)
test_dataset = validation_dataset.take(val_batches // 5)
validation_dataset = validation_dataset.skip(val_batches // 5)
print('Number of validation batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset))
print('Number of test batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(test_dataset))
Number of validation batches: 26
Number of test batches: 6

הגדר את מערך הנתונים לביצועים

השתמש באחזור מראש מאוחסן כדי לטעון תמונות מהדיסק מבלי שהקלט/פלט ייחסם. למידע נוסף על שיטה זו, עיין במדריך ביצועי הנתונים .

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

train_dataset = train_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
validation_dataset = validation_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
test_dataset = test_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

השתמש בהגדלת נתונים

כאשר אין לך מערך נתונים גדול של תמונות, מומלץ להציג באופן מלאכותי מגוון דוגמאות על ידי יישום טרנספורמציות אקראיות, אך מציאותיות, על תמונות האימון, כגון סיבוב והיפוך אופקי. זה עוזר לחשוף את המודל להיבטים שונים של נתוני האימון ולהפחית התאמת יתר . תוכל ללמוד עוד על הגדלת נתונים במדריך זה.

data_augmentation = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.RandomFlip('horizontal'),
 tf.keras.layers.RandomRotation(0.2),
])

בואו נחיל שוב ושוב את השכבות הללו על אותה תמונה ונראה את התוצאה.

for image, _ in train_dataset.take(1):
 plt.figure(figsize=(10, 10))
 first_image = image[0]
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  augmented_image = data_augmentation(tf.expand_dims(first_image, 0))
  plt.imshow(augmented_image[0] / 255)
  plt.axis('off')

png

קנה מידה מחדש של ערכי הפיקסלים

בעוד רגע תוריד את tf.keras.applications.MobileNetV2 לשימוש כדגם הבסיס שלך. מודל זה מצפה לערכי פיקסלים ב- [-1, 1] , אך בשלב זה, ערכי הפיקסלים בתמונות שלך הם ב- [0, 255] . כדי לשנות את קנה המידה שלהם, השתמש בשיטת העיבוד המקדים הכלולה במודל.

preprocess_input = tf.keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input
rescale = tf.keras.layers.Rescaling(1./127.5, offset=-1)

צור את מודל הבסיס מהקונוונטים שהוכשרו מראש

אתה תיצור את מודל הבסיס ממודל MobileNet V2 שפותח בגוגל. זה מאומן מראש על מערך הנתונים של ImageNet, מערך נתונים גדול המורכב מ-1.4 מיליון תמונות ו-1000 מחלקות. ImageNet הוא מערך הדרכה למחקר עם מגוון רחב של קטגוריות כמו jackfruit syringe . בסיס הידע הזה יעזור לנו לסווג חתולים וכלבים מתוך הנתונים הספציפיים שלנו.

ראשית, עליך לבחור באיזו שכבה של MobileNet V2 תשתמש לחילוץ תכונות. שכבת הסיווג האחרונה (ב"למעלה", מכיוון שרוב הדיאגרמות של מודלים של למידת מכונה עוברות מלמטה למעלה) אינה שימושית במיוחד. במקום זאת, תפעל לפי הנוהג המקובל להיות תלוי בשכבה האחרונה לפני פעולת הרידוד. שכבה זו נקראת "שכבת צוואר הבקבוק". תכונות שכבת צוואר הבקבוק שומרות על כלליות רבה יותר בהשוואה לשכבה הסופית/העליונה.

ראשית, הצג דגם MobileNet V2 טעון מראש עם משקולות מאומנות ב-ImageNet. על ידי ציון הארגומנט include_top=False , אתה טוען רשת שאינה כוללת את שכבות הסיווג בחלק העליון, וזה אידיאלי לחילוץ תכונות.

# Create the base model from the pre-trained model MobileNet V2
IMG_SHAPE = IMG_SIZE + (3,)
base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(input_shape=IMG_SHAPE,
                        include_top=False,
                        weights='imagenet')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top.h5
9412608/9406464 [==============================] - 0s 0us/step
9420800/9406464 [==============================] - 0s 0us/step

מחלץ תכונות זה ממיר כל תמונה בגודל 160x160x3 לגוש תכונות בגודל 5x5x1280 . בוא נראה מה זה עושה לקבוצת תמונות לדוגמה:

image_batch, label_batch = next(iter(train_dataset))
feature_batch = base_model(image_batch)
print(feature_batch.shape)
(32, 5, 5, 1280)

חילוץ תכונה

בשלב זה, תקפיא את הבסיס הקונבולוציוני שנוצר מהשלב הקודם ולהשתמש בו כמחלץ תכונות. בנוסף, אתה מוסיף מסווג מעליו ומכשיר את המסווג ברמה העליונה.

להקפיא את הבסיס הקונבולוציוני

חשוב להקפיא את הבסיס הקונבולוציוני לפני שאתם מרכיבים ומאמנים את המודל. הקפאה (על ידי הגדרת layer.trainable = False) מונעת את עדכון המשקולות בשכבה נתונה במהלך האימון. ל-MobileNet V2 יש הרבה שכבות, כך שהגדרת הדגל trainable של הדגם כולו ל-False תקפיא את כולן.

base_model.trainable = False

הערה חשובה לגבי שכבות BatchNormalization

דגמים רבים מכילים שכבות tf.keras.layers.BatchNormalization . שכבה זו היא מקרה מיוחד ויש לנקוט באמצעי זהירות בהקשר של כוונון עדין, כפי שמוצג בהמשך הדרכה זו.

כאשר אתה מגדיר layer.trainable = False , שכבת BatchNormalization תפעל במצב היסק, ולא תעדכן את סטטיסטיקת הממוצע והשונות שלה.

כאשר אתה מבטל הקפאה של מודל המכיל שכבות BatchNormalization כדי לבצע כוונון עדין, עליך להשאיר את שכבות BatchNormalization במצב מסקנות על ידי העברת training = False בעת קריאה למודל הבסיס. אחרת, העדכונים שהוחלו על המשקולות הלא ניתנות לאימון ישמידו את מה שהדגם למד.

לפרטים נוספים, עיין במדריך למידת העברה .

# Let's take a look at the base model architecture
base_model.summary()
Model: "mobilenetv2_1.00_160"
__________________________________________________________________________________________________
 Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
==================================================================================================
 input_1 (InputLayer)      [(None, 160, 160, 3 0      []                
                )]                                
                                                 
 Conv1 (Conv2D)         (None, 80, 80, 32)  864     ['input_1[0][0]']        
                                                 
 bn_Conv1 (BatchNormalization) (None, 80, 80, 32)  128     ['Conv1[0][0]']         
                                                 
 Conv1_relu (ReLU)       (None, 80, 80, 32)  0      ['bn_Conv1[0][0]']        
                                                 
 expanded_conv_depthwise (Depth (None, 80, 80, 32) 288     ['Conv1_relu[0][0]']       
 wiseConv2D)                                           
                                                 
 expanded_conv_depthwise_BN (Ba (None, 80, 80, 32) 128     ['expanded_conv_depthwise[0][0]']
 tchNormalization)                                        
                                                 
 expanded_conv_depthwise_relu ( (None, 80, 80, 32) 0      ['expanded_conv_depthwise_BN[0][0
 ReLU)                              ]']               
                                                 
 expanded_conv_project (Conv2D) (None, 80, 80, 16) 512     ['expanded_conv_depthwise_relu[0]
                                 [0]']              
                                                 
 expanded_conv_project_BN (Batc (None, 80, 80, 16) 64     ['expanded_conv_project[0][0]'] 
 hNormalization)                                         
                                                 
 block_1_expand (Conv2D)    (None, 80, 80, 96)  1536    ['expanded_conv_project_BN[0][0]'
                                 ]                
                                                 
 block_1_expand_BN (BatchNormal (None, 80, 80, 96) 384     ['block_1_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_1_expand_relu (ReLU)   (None, 80, 80, 96)  0      ['block_1_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_1_pad (ZeroPadding2D)  (None, 81, 81, 96)  0      ['block_1_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_1_depthwise (DepthwiseCo (None, 40, 40, 96) 864     ['block_1_pad[0][0]']      
 nv2D)                                              
                                                 
 block_1_depthwise_BN (BatchNor (None, 40, 40, 96) 384     ['block_1_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_1_depthwise_relu (ReLU) (None, 40, 40, 96)  0      ['block_1_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_1_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  2304    ['block_1_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_1_project_BN (BatchNorma (None, 40, 40, 24) 96     ['block_1_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_2_expand (Conv2D)    (None, 40, 40, 144) 3456    ['block_1_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_2_expand_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 144) 576    ['block_2_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_2_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      ['block_2_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_2_depthwise (DepthwiseCo (None, 40, 40, 144) 1296    ['block_2_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_2_depthwise_BN (BatchNor (None, 40, 40, 144) 576    ['block_2_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_2_depthwise_relu (ReLU) (None, 40, 40, 144) 0      ['block_2_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_2_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  3456    ['block_2_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_2_project_BN (BatchNorma (None, 40, 40, 24) 96     ['block_2_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_2_add (Add)       (None, 40, 40, 24)  0      ['block_1_project_BN[0][0]',   
                                 'block_2_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_3_expand (Conv2D)    (None, 40, 40, 144) 3456    ['block_2_add[0][0]']      
                                                 
 block_3_expand_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 144) 576    ['block_3_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_3_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      ['block_3_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_3_pad (ZeroPadding2D)  (None, 41, 41, 144) 0      ['block_3_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_3_depthwise (DepthwiseCo (None, 20, 20, 144) 1296    ['block_3_pad[0][0]']      
 nv2D)                                              
                                                 
 block_3_depthwise_BN (BatchNor (None, 20, 20, 144) 576    ['block_3_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_3_depthwise_relu (ReLU) (None, 20, 20, 144) 0      ['block_3_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_3_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  4608    ['block_3_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_3_project_BN (BatchNorma (None, 20, 20, 32) 128     ['block_3_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_4_expand (Conv2D)    (None, 20, 20, 192) 6144    ['block_3_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_4_expand_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 192) 768    ['block_4_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_4_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      ['block_4_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_4_depthwise (DepthwiseCo (None, 20, 20, 192) 1728    ['block_4_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_4_depthwise_BN (BatchNor (None, 20, 20, 192) 768    ['block_4_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_4_depthwise_relu (ReLU) (None, 20, 20, 192) 0      ['block_4_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_4_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    ['block_4_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_4_project_BN (BatchNorma (None, 20, 20, 32) 128     ['block_4_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_4_add (Add)       (None, 20, 20, 32)  0      ['block_3_project_BN[0][0]',   
                                 'block_4_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_5_expand (Conv2D)    (None, 20, 20, 192) 6144    ['block_4_add[0][0]']      
                                                 
 block_5_expand_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 192) 768    ['block_5_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_5_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      ['block_5_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_5_depthwise (DepthwiseCo (None, 20, 20, 192) 1728    ['block_5_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_5_depthwise_BN (BatchNor (None, 20, 20, 192) 768    ['block_5_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_5_depthwise_relu (ReLU) (None, 20, 20, 192) 0      ['block_5_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_5_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    ['block_5_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_5_project_BN (BatchNorma (None, 20, 20, 32) 128     ['block_5_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_5_add (Add)       (None, 20, 20, 32)  0      ['block_4_add[0][0]',      
                                 'block_5_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_6_expand (Conv2D)    (None, 20, 20, 192) 6144    ['block_5_add[0][0]']      
                                                 
 block_6_expand_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 192) 768    ['block_6_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_6_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      ['block_6_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_6_pad (ZeroPadding2D)  (None, 21, 21, 192) 0      ['block_6_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_6_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 192) 1728    ['block_6_pad[0][0]']      
 nv2D)                                              
                                                 
 block_6_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 192) 768    ['block_6_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_6_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 192) 0      ['block_6_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_6_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  12288    ['block_6_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_6_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_6_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_7_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_6_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_7_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_7_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_7_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      ['block_7_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_7_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_7_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_7_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_7_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_7_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      ['block_7_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_7_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    ['block_7_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_7_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_7_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_7_add (Add)       (None, 10, 10, 64)  0      ['block_6_project_BN[0][0]',   
                                 'block_7_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_8_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_7_add[0][0]']      
                                                 
 block_8_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_8_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_8_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      ['block_8_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_8_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_8_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_8_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_8_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_8_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      ['block_8_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_8_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    ['block_8_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_8_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_8_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_8_add (Add)       (None, 10, 10, 64)  0      ['block_7_add[0][0]',      
                                 'block_8_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_9_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_8_add[0][0]']      
                                                 
 block_9_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_9_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_9_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      ['block_9_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_9_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_9_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_9_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_9_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_9_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      ['block_9_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_9_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    ['block_9_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_9_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_9_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_9_add (Add)       (None, 10, 10, 64)  0      ['block_8_add[0][0]',      
                                 'block_9_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_10_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_9_add[0][0]']      
                                                 
 block_10_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_10_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_10_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      ['block_10_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_10_depthwise (DepthwiseC (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_10_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_10_depthwise_BN (BatchNo (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_10_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_10_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0     ['block_10_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_10_project (Conv2D)   (None, 10, 10, 96)  36864    ['block_10_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_10_project_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 96) 384     ['block_10_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_11_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    ['block_10_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_11_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_11_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_11_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 576) 0      ['block_11_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_11_depthwise (DepthwiseC (None, 10, 10, 576) 5184    ['block_11_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_11_depthwise_BN (BatchNo (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_11_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_11_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0     ['block_11_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_11_project (Conv2D)   (None, 10, 10, 96)  55296    ['block_11_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_11_project_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 96) 384     ['block_11_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_11_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      ['block_10_project_BN[0][0]',  
                                 'block_11_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_12_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    ['block_11_add[0][0]']      
                                                 
 block_12_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_12_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_12_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 576) 0      ['block_12_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_12_depthwise (DepthwiseC (None, 10, 10, 576) 5184    ['block_12_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_12_depthwise_BN (BatchNo (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_12_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_12_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0     ['block_12_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_12_project (Conv2D)   (None, 10, 10, 96)  55296    ['block_12_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_12_project_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 96) 384     ['block_12_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_12_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      ['block_11_add[0][0]',      
                                 'block_12_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_13_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    ['block_12_add[0][0]']      
                                                 
 block_13_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_13_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_13_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 576) 0      ['block_13_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_13_pad (ZeroPadding2D)  (None, 11, 11, 576) 0      ['block_13_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_13_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 576)  5184    ['block_13_pad[0][0]']      
 onv2D)                                              
                                                 
 block_13_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 576)  2304    ['block_13_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_13_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 576)  0      ['block_13_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_13_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 160)  92160    ['block_13_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_13_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 160)  640     ['block_13_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_14_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   ['block_13_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_14_expand_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_14_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_14_expand_relu (ReLU)  (None, 5, 5, 960)  0      ['block_14_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_14_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 960)  8640    ['block_14_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_14_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_14_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_14_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      ['block_14_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_14_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 160)  153600   ['block_14_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_14_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 160)  640     ['block_14_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_14_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      ['block_13_project_BN[0][0]',  
                                 'block_14_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_15_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   ['block_14_add[0][0]']      
                                                 
 block_15_expand_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_15_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_15_expand_relu (ReLU)  (None, 5, 5, 960)  0      ['block_15_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_15_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 960)  8640    ['block_15_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_15_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_15_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_15_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      ['block_15_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_15_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 160)  153600   ['block_15_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_15_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 160)  640     ['block_15_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_15_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      ['block_14_add[0][0]',      
                                 'block_15_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_16_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   ['block_15_add[0][0]']      
                                                 
 block_16_expand_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_16_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_16_expand_relu (ReLU)  (None, 5, 5, 960)  0      ['block_16_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_16_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 960)  8640    ['block_16_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_16_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_16_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_16_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      ['block_16_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_16_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 320)  307200   ['block_16_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_16_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 320)  1280    ['block_16_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 Conv_1 (Conv2D)        (None, 5, 5, 1280)  409600   ['block_16_project_BN[0][0]']  
                                                 
 Conv_1_bn (BatchNormalization) (None, 5, 5, 1280) 5120    ['Conv_1[0][0]']         
                                                 
 out_relu (ReLU)        (None, 5, 5, 1280)  0      ['Conv_1_bn[0][0]']       
                                                 
==================================================================================================
Total params: 2,257,984
Trainable params: 0
Non-trainable params: 2,257,984
__________________________________________________________________________________________________

הוסף ראש סיווג

כדי ליצור תחזיות מבלוק התכונות, ממוצע על פני המיקומים המרחביים המרחביים של 5x5 , תוך שימוש בשכבת tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D כדי להמיר את התכונות לוקטור בודד של 1280 אלמנטים לתמונה.

global_average_layer = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()
feature_batch_average = global_average_layer(feature_batch)
print(feature_batch_average.shape)
(32, 1280)

החל שכבת tf.keras.layers.Dense כדי להמיר תכונות אלה לחיזוי בודד לכל תמונה. אינך זקוק לפונקציית הפעלה כאן מכיוון שחיזוי זה יטופל כ- logit , או כערך חיזוי גולמי. מספרים חיוביים מנבאים מחלקה 1, מספרים שליליים מנבאים מחלקה 0.

prediction_layer = tf.keras.layers.Dense(1)
prediction_batch = prediction_layer(feature_batch_average)
print(prediction_batch.shape)
(32, 1)

בנה מודל על ידי שרשרת שכבות הגדלת הנתונים, שינוי קנה המידה, base_model התכונות באמצעות ה- Keras Functional API . כפי שהוזכר קודם לכן, השתמש ב- training=False שכן המודל שלנו מכיל שכבת BatchNormalization .

inputs = tf.keras.Input(shape=(160, 160, 3))
x = data_augmentation(inputs)
x = preprocess_input(x)
x = base_model(x, training=False)
x = global_average_layer(x)
x = tf.keras.layers.Dropout(0.2)(x)
outputs = prediction_layer(x)
model = tf.keras.Model(inputs, outputs)

הרכיב את המודל

הרכיבו את המודל לפני האימון שלו. מכיוון שיש שתי מחלקות, השתמש בהפסד tf.keras.losses.BinaryCrossentropy עם from_logits=True מכיוון שהמודל מספק פלט ליניארי.

base_learning_rate = 0.0001
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=base_learning_rate),
       loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 input_2 (InputLayer)    [(None, 160, 160, 3)]   0     
                                 
 sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
                                 
 tf.math.truediv (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)   0     
 )                                
                                 
 tf.math.subtract (TFOpLambd (None, 160, 160, 3)   0     
 a)                               
                                 
 mobilenetv2_1.00_160 (Funct (None, 5, 5, 1280)    2257984  
 ional)                             
                                 
 global_average_pooling2d (G (None, 1280)       0     
 lobalAveragePooling2D)                     
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 1)         1281   
                                 
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,281
Non-trainable params: 2,257,984
_________________________________________________________________

2.5 מיליון הפרמטרים ב-MobileNet מוקפאים, אבל בשכבת ה-Dense יש 1.2 אלף פרמטרים שניתנים לאימון . אלה מחולקים בין שני אובייקטים tf.Variable , המשקולות וההטיות.

len(model.trainable_variables)
2

אימון הדגם

לאחר אימון במשך 10 עידנים, אתה אמור לראות דיוק של ~94% בערכת האימות.

initial_epochs = 10

loss0, accuracy0 = model.evaluate(validation_dataset)
26/26 [==============================] - 2s 16ms/step - loss: 0.7428 - accuracy: 0.5186
print("initial loss: {:.2f}".format(loss0))
print("initial accuracy: {:.2f}".format(accuracy0))
initial loss: 0.74
initial accuracy: 0.52
history = model.fit(train_dataset,
          epochs=initial_epochs,
          validation_data=validation_dataset)
Epoch 1/10
63/63 [==============================] - 4s 23ms/step - loss: 0.6804 - accuracy: 0.5680 - val_loss: 0.4981 - val_accuracy: 0.7054
Epoch 2/10
63/63 [==============================] - 1s 22ms/step - loss: 0.5044 - accuracy: 0.7170 - val_loss: 0.3598 - val_accuracy: 0.8144
Epoch 3/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.4109 - accuracy: 0.7845 - val_loss: 0.2810 - val_accuracy: 0.8861
Epoch 4/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.3285 - accuracy: 0.8445 - val_loss: 0.2256 - val_accuracy: 0.9208
Epoch 5/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.3108 - accuracy: 0.8555 - val_loss: 0.1986 - val_accuracy: 0.9307
Epoch 6/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2659 - accuracy: 0.8855 - val_loss: 0.1703 - val_accuracy: 0.9418
Epoch 7/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2459 - accuracy: 0.8935 - val_loss: 0.1495 - val_accuracy: 0.9517
Epoch 8/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2315 - accuracy: 0.8950 - val_loss: 0.1454 - val_accuracy: 0.9542
Epoch 9/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2204 - accuracy: 0.9030 - val_loss: 0.1326 - val_accuracy: 0.9592
Epoch 10/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2180 - accuracy: 0.9115 - val_loss: 0.1215 - val_accuracy: 0.9604

עקומות למידה

בואו נסתכל על עקומות הלמידה של דיוק/אובדן האימון והאימות בעת שימוש במודל הבסיס של MobileNetV2 כמחלץ תכונות קבוע.

acc = history.history['accuracy']
val_acc = history.history['val_accuracy']

loss = history.history['loss']
val_loss = history.history['val_loss']

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.ylim([min(plt.ylim()),1])
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.legend(loc='upper right')
plt.ylabel('Cross Entropy')
plt.ylim([0,1.0])
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

במידה פחותה, זה גם בגלל שמדדי אימון מדווחים על הממוצע לתקופה, בעוד שמדדי אימות מוערכים לאחר העידן, ולכן מדדי אימות רואים מודל שהתאמן מעט יותר.

כוונון עדין

בניסוי חילוץ התכונות, אימנת רק כמה שכבות על גבי מודל בסיס של MobileNetV2. המשקולות של הרשת שהוכשרו מראש לא עודכנו במהלך האימון.

אחת הדרכים להגביר את הביצועים עוד יותר היא לאמן (או "לכוון") את המשקולות של השכבות העליונות של הדגם המאומן מראש לצד האימון של המסווגן שהוספת. תהליך האימון יאלץ את המשקולות להיות מכוונות ממפות תכונות כלליות לתכונות הקשורות ספציפית למערך הנתונים.

כמו כן, עליך לנסות לכוונן מספר קטן של שכבות עליונות במקום את כל דגם MobileNet. ברוב הרשתות הקונבולוציוניות, ככל ששכבה גבוהה יותר, כך היא מתמחה יותר. השכבות הראשונות לומדות תכונות פשוטות וגנריות מאוד שמכללות כמעט את כל סוגי התמונות. ככל שאתה עולה למעלה, התכונות יותר ויותר ספציפיות למערך הנתונים שעליו הוכשר המודל. המטרה של כוונון עדין היא להתאים את התכונות המיוחדות הללו לעבודה עם מערך הנתונים החדש, במקום להחליף את הלמידה הגנרית.

בטל את הקפאת השכבות העליונות של הדגם

כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבטל את הקפאת ה- base_model ולהגדיר את השכבות התחתונות כך שאינן ניתנות לאימון. לאחר מכן, עליך להרכיב מחדש את המודל (הכרחי כדי שהשינויים הללו ייכנסו לתוקף), ולחדש את האימון.

base_model.trainable = True
# Let's take a look to see how many layers are in the base model
print("Number of layers in the base model: ", len(base_model.layers))

# Fine-tune from this layer onwards
fine_tune_at = 100

# Freeze all the layers before the `fine_tune_at` layer
for layer in base_model.layers[:fine_tune_at]:
 layer.trainable = False
Number of layers in the base model: 154

הרכיב את המודל

מכיוון שאתה מאמן מודל הרבה יותר גדול ומעוניין להתאים מחדש את המשקולות המאומנות מראש, חשוב להשתמש בשיעור למידה נמוך יותר בשלב זה. אחרת, הדגם שלך עלול להתאים מהר מאוד.

model.compile(loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer = tf.keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=base_learning_rate/10),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 input_2 (InputLayer)    [(None, 160, 160, 3)]   0     
                                 
 sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
                                 
 tf.math.truediv (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)   0     
 )                                
                                 
 tf.math.subtract (TFOpLambd (None, 160, 160, 3)   0     
 a)                               
                                 
 mobilenetv2_1.00_160 (Funct (None, 5, 5, 1280)    2257984  
 ional)                             
                                 
 global_average_pooling2d (G (None, 1280)       0     
 lobalAveragePooling2D)                     
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 1)         1281   
                                 
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,862,721
Non-trainable params: 396,544
_________________________________________________________________
len(model.trainable_variables)
56

המשך להכשיר את הדגם

אם התאמנת להתכנס מוקדם יותר, שלב זה ישפר את הדיוק שלך בכמה נקודות אחוז.

fine_tune_epochs = 10
total_epochs = initial_epochs + fine_tune_epochs

history_fine = model.fit(train_dataset,
             epochs=total_epochs,
             initial_epoch=history.epoch[-1],
             validation_data=validation_dataset)
Epoch 10/20
63/63 [==============================] - 7s 40ms/step - loss: 0.1545 - accuracy: 0.9335 - val_loss: 0.0531 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 11/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.1161 - accuracy: 0.9540 - val_loss: 0.0500 - val_accuracy: 0.9814
Epoch 12/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.1125 - accuracy: 0.9525 - val_loss: 0.0379 - val_accuracy: 0.9876
Epoch 13/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0891 - accuracy: 0.9625 - val_loss: 0.0472 - val_accuracy: 0.9889
Epoch 14/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0844 - accuracy: 0.9680 - val_loss: 0.0478 - val_accuracy: 0.9889
Epoch 15/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0857 - accuracy: 0.9645 - val_loss: 0.0354 - val_accuracy: 0.9839
Epoch 16/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0785 - accuracy: 0.9690 - val_loss: 0.0449 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 17/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0669 - accuracy: 0.9740 - val_loss: 0.0375 - val_accuracy: 0.9839
Epoch 18/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0701 - accuracy: 0.9695 - val_loss: 0.0324 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 19/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0636 - accuracy: 0.9760 - val_loss: 0.0465 - val_accuracy: 0.9790
Epoch 20/20
63/63 [==============================] - 2s 29ms/step - loss: 0.0585 - accuracy: 0.9765 - val_loss: 0.0392 - val_accuracy: 0.9851

בואו נסתכל על עקומות הלמידה של דיוק/אובדן האימון והאימות בעת כוונון עדין של השכבות האחרונות של מודל הבסיס של MobileNetV2 ואימון המסווגן על גביו. אובדן האימות גבוה בהרבה מאובדן האימון, כך שאתה עלול לקבל התאמה יתרה.

אתה עשוי גם לקבל התאמה יתרה מכיוון שסט האימונים החדש קטן יחסית ודומה למערכי הנתונים המקוריים של MobileNetV2.

לאחר כוונון עדין, הדגם כמעט מגיע לדיוק של 98% בערכת האימות.

acc += history_fine.history['accuracy']
val_acc += history_fine.history['val_accuracy']

loss += history_fine.history['loss']
val_loss += history_fine.history['val_loss']
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.ylim([0.8, 1])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.ylim([0, 1.0])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

הערכה וחיזוי

לבסוף אתה יכול לאמת את הביצועים של המודל על נתונים חדשים באמצעות ערכת בדיקה.

loss, accuracy = model.evaluate(test_dataset)
print('Test accuracy :', accuracy)
6/6 [==============================] - 0s 13ms/step - loss: 0.0281 - accuracy: 0.9948
Test accuracy : 0.9947916865348816

ועכשיו אתה מוכן להשתמש במודל הזה כדי לחזות אם חיית המחמד שלך היא חתול או כלב.

# Retrieve a batch of images from the test set
image_batch, label_batch = test_dataset.as_numpy_iterator().next()
predictions = model.predict_on_batch(image_batch).flatten()

# Apply a sigmoid since our model returns logits
predictions = tf.nn.sigmoid(predictions)
predictions = tf.where(predictions < 0.5, 0, 1)

print('Predictions:\n', predictions.numpy())
print('Labels:\n', label_batch)

plt.figure(figsize=(10, 10))
for i in range(9):
 ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
 plt.imshow(image_batch[i].astype("uint8"))
 plt.title(class_names[predictions[i]])
 plt.axis("off")
Predictions:
 [0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0]
Labels:
 [0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0]

png

סיכום

 • שימוש במודל מיומן מראש לחילוץ תכונות : כאשר עובדים עם מערך נתונים קטן, נהוג נפוץ לנצל את התכונות שנלמדו על ידי מודל שהוכשר על מערך נתונים גדול יותר באותו תחום. זה נעשה על ידי מופע של הדגם שהוכשר מראש והוספת מסווג מחובר במלואו למעלה. הדגם המאומן מראש "מוקפא" ורק המשקולות של המיון מתעדכנות במהלך האימון. במקרה זה, הבסיס הקונבולוציוני חילץ את כל התכונות המשויכות לכל תמונה ורק אימנתם מסווג שקובע את מחלקת התמונה בהינתן קבוצה זו של תכונות שחולצו.

 • כוונון עדין של מודל מאומן מראש : כדי לשפר עוד יותר את הביצועים, ייתכן שתרצה לשנות את ייעוד השכבות ברמה העליונה של המודלים המאומנים מראש למערך הנתונים החדש באמצעות כוונון עדין. במקרה זה, כיוונת את המשקולות שלך כך שהמודל שלך למד תכונות ברמה גבוהה ספציפיות למערך הנתונים. טכניקה זו מומלצת בדרך כלל כאשר מערך האימון גדול ודומה מאוד למערך הנתונים המקורי שעליו הוכשר המודל שהוכשר מראש.

למידע נוסף, בקר במדריך הלמידה העברה .

# MIT License
#
# Copyright (c) 2017 François Chollet                                                          # IGNORE_COPYRIGHT: cleared by OSS licensing
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.