Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Biblioteka transformacji dla użytkowników spoza TFX

Transform jest również dostępna jako samodzielna biblioteka. Większość dokumentacji biblioteki nie jest odpowiednia dla użytkowników TFX, ponieważ użytkownik TFX konstruuje tylko preprocessing_fn a pozostałe wywołania biblioteki Transform są wykonywane przez składnik Transform.