Dokumentacja API TFX

TensorFlow Rozszerzony

Walidacji danych

Przekształcać

Analiza modelu

Porcja

Metadane ML

Metadane TF

Podstawowe biblioteki współdzielone TFX ( tfx_bsl )