Modele obsługujące

Wstęp

TensorFlow Serving to elastyczny, wysokowydajny system obsługujący modele uczenia maszynowego, zaprojektowany z myślą o środowiskach produkcyjnych. TensorFlow Serving ułatwia wdrażanie nowych algorytmów i eksperymentów przy zachowaniu tej samej architektury serwera i interfejsów API. TensorFlow Serving zapewnia gotową integrację z modelami TensorFlow, ale można go łatwo rozszerzyć w celu obsługi innych typów modeli i danych.

Dostępna jest szczegółowa dokumentacja programistyczna dotycząca obsługi TensorFlow: