Dokumentacja interfejsu API obsługi TensorFlow

przepływ tensorowy:: porcja

Klasy

tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy Interfejs zasad, które mają być zastosowane do przenoszenia wersji, które można udostępniać, w strumieniu, który można udostępniać.
tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction Akcja i powiązany z nią identyfikator serwowalnego.
tensorflow::serving::AspiredVersionsManager Menedżer, który implementuje docelowa < ładowarki > API, które używa aspirował-wersje wywołań zwrotnych do decydują o servable wersje do załadowania.
tensorflow::serving::AspiredVersionsManager::Options Opcje konfiguracyjne i wtykowym obiekty, które będą wykorzystywane przez AspiredVersionsManager .
tensorflow::serving::AspiredVersionsManagerBuilder Buduje AspiredVersionsManager z opcji i źródeł podłączonych do niego.
tensorflow::serwowanie::BasicManager Pomaga zarządzać cyklem życia obiektów do wyświetlania, w tym ich ładowaniem, udostępnianiem i rozładowywaniem.
tensorflow::serwowanie::BasicManager::Opcje Opcje konfiguracyjne i wtykowym obiekty, które będą wykorzystywane przez BasicManager .
tensorflow::serwowanie::CachingManager Menedżer, który zarządza i ładuje serwable na żądanie.
tensorflow::serwowanie::CachingManager::LoaderFactory Abstrakcja dla fabryki ładującej do mapowania z serwowalnego żądania do odpowiedniego ładowacza.
tensorflow::serving::CachingManager::Options Opcje konfiguracyjne i wtykowym obiekty, które będą wykorzystywane przez CachingManager .
tensorflow::serwowanie::ClassifierInterface Interfejs agnostyczny typu model do przeprowadzania klasyfikacji.
tensorflow::serving::ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow::serving::FileSystemStoragePathSource Źródło ścieżki pamięci masowej, które aspiruje do wersji dla danego zestawu obiektów udostępnianych.
tensorflow::serving::Loader Standaryzowana abstrakcja dla obiektu, która zarządza cyklem życia serwowalnego, w tym ładowaniem i rozładowywaniem go.
tensorflow::serwowanie::Loader::Metadane Metadane składają się z ServableId.
tensorflow::serwowanie::Ładowarka LoaderHarness jest widget z Menedżera zastosowań trzymać się i rozmowa do ładowarki , gdy to jest jej właścicielem.
tensorflow::serwowanie::Ładowarka::Opcje Opcje , aby skonfigurować LoaderHarness .
tensorflow::serwowanie::menedżer Menedżer jest odpowiedzialny za załadunek, rozładunek, odnośników i zarządzania dożywotnią wszystkich Servable obiektów poprzez ich ładowarki.
tensorflow::serving::PathPrefixLoaderFactory Prosty LoaderFactory, który szuka serwowalnego w ścieżce utworzonej przez połączenie stałego prefiksu ścieżki z nazwą serwowalnego.
tensorflow::serving::RegressorInterface Model agnostyczny interfejs do wykonywania regresji.
tensorflow::serving::ResourceUnsafeLoader Loader , który jest nieświadomy zasobów.
tensorflow::serwowanie::SavedModelBundleFactory Fabryka, która tworzy SavedModelBundles na podstawie ścieżek eksportu SavedModel lub SessionBundle.
tensorflow::serving::ServableHandle Inteligentny wskaźnik do leżącej servable obiektu T pobierane z Loader .
tensorflow::serving::ServableStateMonitor Narzędzie, które nasłuchuje EventBus<ServableState> i śledzi stan każdego serwable wymienionego w magistrali.
tensorflow::serwowanie::ServableStateMonitor::Opcje
tensorflow::serving::ServableStateMonitor::ServableStateAndTime
tensorflow::serwowanie::ServerCore ServerCore zawiera państwowe i pomocnika metod umożliwiających budowę ModelServers które obsługują wiele interfejsów.
tensorflow::serwowanie::ServerCore::Opcje Opcje dla konfiguracji ServerCore obiektu.
tensorflow::serwowanie::ServingSession Sesja, która blokuje metody zmieniające stan, takie jak Close(), jednocześnie zezwalając Run() na dostęp tylko do odczytu (nie wymuszany).
tensorflow::serving::ServingSessionWrapper ServingSession że owija danej sesji i blokuje wszystkie połączenia inne niż run ().
tensorflow::serwowanie::SharedPtrHandle Implementacja UntypedServableHandle przy użyciu shared_ptr zrobić ref liczenia na Loader , który jest właścicielem Servable.
tensorflow::serwowanie::Źródło Abstrakcja dla modułu, który pozyskuje serwable do załadowania lub, dokładniej, obsługuje dane, które mogą być użyte do załadowania tych serwowali.
tensorflow::serwowanie::SourceAdapter Abstrakcja dla modułu, który odbiera wywołania zwrotne w wersji aspirowanej z danymi typu InputType i konwertuje je na wywołania z danymi typu OutputType.
tensorflow::serving::UnarySourceAdapter
tensorflow::serving::UntypedServableHandle Non-templatized uchwyt do servable, używane wewnętrznie w Menedżerze aby odzyskać skasowane servable typ-obiektu z Loader .

Struktury

tensorflow::serwowanie::AspiredServableStateSnapshot Migawka stanu i aspiracji serwowalnego.
tensorflow::serving::ServableRequest Zapytanie o określony załadowany obiekt serwowalny.
tensorflow::serwowanie::ServableStateSnapshot