Dołącz do społeczności SIG TFX-Addons i pomóż ulepszyć TFX!

tensorflow :: porcja:: Menedżer

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <manager.h>

Menedżer jest odpowiedzialny za ładowanie, wyładowywanie, wyszukiwanie i zarządzanie okresem życia wszystkich obsługiwanych obiektów za pośrednictwem swoich modułów ładujących.

streszczenie

Dziedzictwo

Znane bezpośrednio podklasy: tensorflow :: Serving :: AspiredVersionsManager , tensorflow :: Serving :: BasicManager , tensorflow :: Serving :: CachingManager , tensorflow :: Serving :: ServerCore

Konstruktorzy i niszczyciele

~Manager ()

Funkcje publiczne

GetAvailableServableHandles () const
std::map< ServableId, ServableHandle < T > >
Zwraca mapę wszystkich aktualnie dostępnych elementów obsługujących określonego typu T.
GetServableHandle (const ServableRequest & request, ServableHandle < T > *const handle)
Status
ListAvailableServableIds () const =0
virtual std::vector< ServableId >
Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów, które można obsługiwać, tj

Funkcje publiczne

GetAvailableServableHandles

std::map< ServableId, ServableHandle< T > > GetAvailableServableHandles() const 

Zwraca mapę wszystkich aktualnie dostępnych elementów obsługujących określonego typu T.

Mapa jest od identyfikatora serwowalnego do odpowiadającego mu uchwytu.

WAŻNE: osoba dzwoniąca nie powinna długo trzymać uchwytów, ponieważ ich trzymanie opóźni załadunek i rozładunek podczas obsługi.

GetServableHandle

Status GetServableHandle(
  const ServableRequest & request,
  ServableHandle< T > *const handle
)

Zwraca ServableHandle na podstawie ServableRequest .

Zwraca błąd, jeśli żaden taki Servable nie jest dostępny, np. Jeszcze nie załadowany, został wygaszony / wyładowany itp. Wywołujące mogą założyć, że status OK wskazuje na dojście inne niż zerowe.

WAŻNE: osoba dzwoniąca nie powinna długo trzymać uchwytów, ponieważ ich trzymanie opóźni załadunek i rozładunek podczas obsługi.

ListAvailableServableIds

virtual std::vector< ServableId > ListAvailableServableIds() const =0

Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów, które można obsługiwać, tj

każdy z nich można pobrać za pomocą GetServableHandle.

~ Manager

virtual  ~Manager()=default