Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: ServableRequest

#include <manager.h>

Zapytanie dotyczące konkretnego załadowanego obiektu obsługiwanego.

Podsumowanie

W żądaniu można określić konkretny numer wersji lub po prostu wybrać najwcześniejszą lub najnowszą załadowaną wersję.

Konstruktorzy i niszczyciele

ServableRequest ()
ServableRequest (const string & name_in, const optional< int64 > & version_in)

Typy publiczne

AutoVersionPolicy enum

Atrybuty publiczne

auto_version_policy = AutoVersionPolicy::kLatest
AutoVersionPolicy
name
string
version
optional< int64 >

Publiczne funkcje statyczne

Earliest (const string & name)
FromId (const ServableId & id)
Latest (const string & name)
Specific (const string & name, const int64 version)

Funkcje publiczne

DebugString () const
string

Typy publiczne

AutoVersionPolicy

 tensorflow::serving::ServableRequest::AutoVersionPolicy

Atrybuty publiczne

auto_version_policy

AutoVersionPolicy tensorflow::serving::ServableRequest::auto_version_policy = AutoVersionPolicy::kLatest

Nazwa

string tensorflow::serving::ServableRequest::name

wersja

optional< int64 > tensorflow::serving::ServableRequest::version

Publiczne funkcje statyczne

Najwcześniej

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::Earliest(
  const string & name
)

FromId

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::FromId(
  const ServableId & id
)

Najnowszy

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::Latest(
  const string & name
)

Konkretny

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::Specific(
  const string & name,
  const int64 version
)

Funkcje publiczne

DebugString

string tensorflow::serving::ServableRequest::DebugString() const 

ServableRequest

 tensorflow::serving::ServableRequest::ServableRequest()=default

ServableRequest

 tensorflow::serving::ServableRequest::ServableRequest(
  const string & name_in,
  const optional< int64 > & version_in
)