Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: LoaderHarness :: Opcje

#include <loader_harness.h>

Opcje konfigurowania LoaderHarness .

Podsumowanie

Konstruktorzy i niszczyciele

Options ()

Atrybuty publiczne

error_callback
std::function< void(const ServableId & id , const Status &error)>
(Opcjonalna) funkcja do wywołania po przejściu do stanu kError.
load_retry_interval_micros = 0
uint64
Interwał w mikrosekundach między kolejnymi ponownymi próbami obciążenia obsługiwanego.
max_num_load_retries = 0
uint32
Maksymalna liczba ponownych prób załadowania usługi udostępniania po pierwszej awarii, zanim zrezygnujemy.

Atrybuty publiczne

error_callback

std::function< void(const ServableId &id, const Status &error)> tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::error_callback

(Opcjonalna) funkcja do wywołania po przejściu do stanu kError.

load_retry_interval_micros

uint64 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::load_retry_interval_micros = 0

Interwał w mikrosekundach między kolejnymi ponownymi próbami obciążenia obsługiwanego.

max_num_load_retries

uint32 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::max_num_load_retries = 0

Maksymalna liczba ponownych prób załadowania usługi udostępniania po pierwszej awarii, zanim zrezygnujemy.

Funkcje publiczne

Opcje

 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::Options()