Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: porcja:: AspiredVersionPolicy

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <aspired_version_policy.h>

Interfejs dla zasad, które mają być stosowane przy przenoszeniu obsługiwanych wersji w obsługiwanym strumieniu.

Podsumowanie

Zasady powinny być całkowicie bezpaństwowe i idempotentne. Wielokrotne pytanie o tę samą zasadę dla następnej akcji dla identycznego wektora AspiredServableStateSnapshots powinno zwrócić ten sam wynik.

Jeśli do wdrożenia Polityki wymagany jest dodatkowy stan, stan taki będzie udostępniany za pośrednictwem AspiredServableStateSnapshots. W zależności od rodzaju stanu najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do stanu początkowego lub śledzenia są Źródła lub Zespół i Menedżer .

Konstruktorzy i niszczyciele

~AspiredVersionPolicy ()

Typy publiczne

Action {
kLoad ,
kUnload
}
enum
Różne działania, które mogą być zalecane w ramach polityki.

Funkcje publiczne

GetNextAction (const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions) const =0
virtual optional< ServableAction >
Pobiera wektor migawek stanu wszystkich wersji obsługiwanego strumienia i zwraca akcję, która ma zostać wykonana dla określonej wersji, którą można wyświetlać, w zależności tylko od stanów wszystkich wersji.

Chronione funkcje statyczne

GetHighestAspiredNewServableId (const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions)
optional< ServableId >
Zwraca żądany identyfikator ServableId z najwyższą wersją zgodną ze stanem kNew, jeśli taki istnieje.

Struktury

tensorflow :: służąc :: AspiredVersionPolicy :: ServableAction

Akcja i identyfikator usługi, która jest z nią powiązana.

Typy publiczne

Akcja

 Action

Różne działania, które mogą być zalecane w ramach polityki.

Nieruchomości
kLoad

Wywołaj obciążenie usługi.

kUnload

Wywołaj wyładowanie w usłudze.

Funkcje publiczne

GetNextAction

virtual optional< ServableAction > GetNextAction(
  const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions
) const =0

Pobiera wektor migawek stanu wszystkich wersji obsługiwanego strumienia i zwraca akcję, która ma zostać wykonana dla określonej wersji, którą można udostępniać, w zależności tylko od stanów wszystkich wersji.

Jeśli nie ma zostać wykonana żadna akcja, nie zwracamy akcji, co oznacza, że ​​strumień, który można obsługiwać, jest aktualny.

~ AspiredVersionPolicy

virtual  ~AspiredVersionPolicy()=default

Chronione funkcje statyczne

GetHighestAspiredNewServableId

optional< ServableId > GetHighestAspiredNewServableId(
  const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions
)

Zwraca żądany identyfikator ServableId z najwyższą wersją zgodną ze stanem kNew, jeśli taki istnieje.