TFX kullanıcısı olmayanlar için kitaplığı dönüştürme

Transform, bağımsız bir kitaplık olarak kullanılabilir.

tft modül dokümantasyonu, TFX kullanıcılarıyla ilgili tek modüldür. tft_beam modülü yalnızca Transform'un bağımsız bir kitaplık olarak kullanılmasıyla ilgilidir. Genellikle bir TFX kullanıcısı bir preprocessing_fn oluşturur ve Transform kitaplığı çağrılarının geri kalanı Transform bileşeni tarafından yapılır.

Eğitim ve çıkarım amacıyla verileri önceden işlemek için Apache Beam MLTransform sınıfını da kullanabilirsiniz. MLTransform sınıfı, birden fazla TFX veri işleme dönüşümünü tek bir sınıfta sarar. Daha fazla bilgi için Apache Beam belgelerindeki MLTransform ile verileri ön işleme konusuna bakın.