az önce

 • Tanım :

El yazısı rakamlardan oluşan MNIST veritabanı.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 60.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtipi Tanım
ÖzelliklerDict
görüntü Resim (28, 28, 1) uint8
etiket SınıfEtiketi int64

Görselleştirme

 • Alıntı :
@article{lecun2010mnist,
 title={MNIST handwritten digit database},
 author={LeCun, Yann and Cortes, Corinna and Burges, CJ},
 journal={ATT Labs [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist},
 volume={2},
 year={2010}
}