รถยนต์196

ชุดข้อมูล Cars มีรูปภาพ 16,185 รถยนต์ 196 คลาส ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นภาพการฝึก 8,144 ภาพและภาพทดสอบ 8,041 ภาพ โดยแต่ละชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็น 50-50 ภาพโดยประมาณ โดยทั่วไปแล้วคลาสจะอยู่ที่ระดับยี่ห้อ รุ่น ปี เช่น 2012 Tesla Model S หรือ BMW M3 coupe ปี 2012

แยก ตัวอย่าง
'test' 8,041
'train' 8,144
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=196),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง Dtype คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
bbox BBoxFeature (4,) tf.float32
id ข้อความ tf.string
ภาพ ภาพ (ไม่มี, ไม่มี, 3) tf.uint8
ฉลาก ClassLabel tf.int64

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง :
@inproceedings{KrauseStarkDengFei-Fei_3DRR2013,
title = {3D Object Representations for Fine-Grained Categorization},
booktitle = {4th International IEEE Workshop on 3D Representation and Recognition (3dRR-13)},
year = {2013},
address = {Sydney, Australia},
author = {Jonathan Krause and Michael Stark and Jia Deng and Li Fei-Fei}
}