akcentd

 • opis :

AccentDB to wieloparowy równoległy zbiór ustrukturyzowanej i oznakowanej mowy z akcentem. Zawiera próbki mowy osób posługujących się 4 nierodzimymi akcentami języka angielskiego (8 osób mówiących, 4 języki indyjskie); a także zawiera kompilację 4 rodzimych akcentów języka angielskiego (4 kraje, 13 osób mówiących) i metropolitalnego akcentu indyjskiego (2 osoby mówiące). Zbiór danych dostępny tutaj odpowiada wersji zatytułowanej Accentdb_extended na https://accentdb.github.io/#dataset

Rozdzielać Przykłady
'train' 17313
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=9),
  'speaker_id': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
audio Audio (Nic,) int64
etykieta Etykieta klasy int64
identyfikator_mówcy Napinacz strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{ahamad-anand-bhargava:2020:LREC,
 author  = {Ahamad, Afroz and Anand, Ankit and Bhargava, Pranesh},
 title   = {AccentDB: A Database of Non-Native English Accents to Assist Neural Speech Recognition},
 booktitle   = {Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference},
 month     = {May},
 year      = {2020},
 address    = {Marseille, France},
 publisher   = {European Language Resources Association},
 pages   = {5353--5360},
 url    = {https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.659}
}