ai2_arc_with_ir

 • opis :

Nowy zestaw danych zawierający 7787 autentycznych pytań naukowych wielokrotnego wyboru na poziomie szkoły podstawowej, zebranych w celu zachęcenia do badań nad zaawansowanymi odpowiedziami na pytania. Zbiór danych jest podzielony na zestaw wyzwań i zestaw łatwy, przy czym ten pierwszy zawiera tylko pytania, na które nieprawidłowo odpowiedział zarówno algorytm oparty na wyszukiwaniu, jak i algorytm współwystępowania słów. Dołączamy również zbiór ponad 14 milionów zdań naukowych związanych z zadaniem oraz implementację trzech neuronowych modeli bazowych dla tego zestawu danych. Stawiamy ARC jako wyzwanie dla społeczności.

W porównaniu z oryginalnym zbiorem danych dodaje to zdania kontekstowe uzyskane poprzez wyszukiwanie informacji w taki sam sposób jak UnifiedQA (patrz: https://arxiv.org/abs/2005.00700 ).

FeaturesDict({
  'answerKey': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'choices': Sequence({
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    'text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'paragraph': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
klucz odpowiedzi Etykieta klasy int64
wybory Sekwencja
wybory/etykieta Etykieta klasy int64
wybory/tekst Tekst strunowy
ID Tekst strunowy
ustęp Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy
@article{allenai:arc,
   author  = {Peter Clark and Isaac Cowhey and Oren Etzioni and Tushar Khot and
          Ashish Sabharwal and Carissa Schoenick and Oyvind Tafjord},
   title   = {Think you have Solved Question Answering? Try ARC, the AI2 Reasoning Challenge},
   journal  = {arXiv:1803.05457v1},
   year   = {2018},
}
@article{2020unifiedqa,
  title={UnifiedQA: Crossing Format Boundaries With a Single QA System},
  author={D. Khashabi and S. Min and T. Khot and A. Sabhwaral and O. Tafjord and P. Clark and H. Hajishirzi},
  journal={arXiv preprint},
  year={2020}
}

ai2_arc_with_ir/ARC-Challenge-IR (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Wyzwanie Zestaw 2590 „trudnych” pytań (takich, na które zarówno metoda odzyskiwania, jak i metoda współwystępowania nie dają poprawnej odpowiedzi)

 • Rozmiar zestawu danych : 3.76 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1172
'train' 1119
'validation' 299

ai2_arc_with_ir/ARC-Easy-IR

 • Opis konfiguracji : Łatwy zestaw 5197 pytań do wyzwania ARC.

 • Rozmiar zestawu danych : 7.49 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2376
'train' 2251
'validation' 570