amazon_us_reviews

 • opis :

Recenzje klientów Amazon (znane również jako recenzje produktów) to jeden z kultowych produktów Amazon. W ciągu ponad dwudziestu lat od pierwszej recenzji w 1995 roku miliony klientów Amazon napisały ponad sto milionów recenzji, wyrażając opinie i opisując swoje doświadczenia dotyczące produktów na stronie Amazon.com. To sprawia, że ​​Recenzje konsumenckie Amazon są bogatym źródłem informacji dla badaczy akademickich zajmujących się m.in. przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), wyszukiwaniem informacji (IR) i uczeniem maszynowym (ML). W związku z tym udostępniamy te dane do dalszych badań w wielu dyscyplinach związanych ze zrozumieniem doświadczeń klientów związanych z produktami. W szczególności ten zestaw danych został skonstruowany tak, aby reprezentował próbkę ocen i opinii klientów, różnice w postrzeganiu produktu w różnych regionach geograficznych oraz intencje promocyjne lub stronniczość w recenzjach.

W ramach tej wersji badacze mają dostęp do ponad 130 milionów recenzji klientów. Dane są dostępne w plikach TSV w zasobniku amazon-reviews-pds S3 w AWS US East Region. Każdy wiersz w plikach danych odpowiada indywidualnej recenzji (rozdzielony tabulatorami, bez cudzysłowów i znaków ucieczki).

Każdy zestaw danych zawiera następujące kolumny: rynek - 2-literowy kod kraju rynku, w którym napisano recenzję. customer_id — losowy identyfikator, który może być używany do agregowania recenzji napisanych przez jednego autora. review_id — unikalny identyfikator recenzji. product_id — unikalny identyfikator produktu, którego dotyczy recenzja. W wielojęzycznym zbiorze danych recenzje tego samego produktu w różnych krajach można pogrupować według tego samego identyfikatora_produktu. product_parent — losowy identyfikator, którego można użyć do agregowania recenzji tego samego produktu. product_title — Tytuł produktu. product_category — Szeroka kategoria produktów, która może służyć do grupowania recenzji (służy również do grupowania zbioru danych w spójne części). star_rating — ocena recenzji w zakresie od 1 do 5 gwiazdek. help_votes - Liczba pomocnych głosów. total_votes — łączna liczba głosów otrzymanych przez recenzję. vine - Recenzja została napisana w ramach programu Vine. zweryfikowany_purchase — recenzja dotyczy zweryfikowanego zakupu. review_headline — tytuł recenzji. review_body — tekst recenzji. recenzja_data — data napisania recenzji.

FeaturesDict({
  'data': FeaturesDict({
    'customer_id': string,
    'helpful_votes': int32,
    'marketplace': string,
    'product_category': string,
    'product_id': string,
    'product_parent': string,
    'product_title': string,
    'review_body': string,
    'review_date': string,
    'review_headline': string,
    'review_id': string,
    'star_rating': int32,
    'total_votes': int32,
    'verified_purchase': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
    'vine': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
dane FunkcjeDict
dane/identyfikator_klienta Napinacz strunowy
dane/pomocne_głosy Napinacz int32
dane/rynek Napinacz strunowy
dane/kategoria_produktów Napinacz strunowy
dane/identyfikator_produktu Napinacz strunowy
dane/produkt_rodzic Napinacz strunowy
dane/tytuł_produktu Napinacz strunowy
dane/przegląd_ciało Napinacz strunowy
dane/data_przeglądu Napinacz strunowy
dane/nagłówek_przeglądu Napinacz strunowy
dane/identyfikator_przeglądu Napinacz strunowy
dane/ocena_gwiazdek Napinacz int32
dane/całkowite_głosy Napinacz int32
dane/zweryfikowany_zakup Etykieta klasy int64
dane/winorośl Etykieta klasy int64

amazon_us_reviews/Wireless_v1_00 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Wireless_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.59 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 7.21 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 9 002 021

amazon_us_reviews/Watches_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Watches_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 155.42 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 753.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 960 872

amazon_us_reviews/Video_Games_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Video_Games_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 453.19 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.78 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 785 997

amazon_us_reviews/Video_DVD_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Video_DVD_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.41 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.31 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5 069 140

amazon_us_reviews/Video_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Video_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 132.49 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 465.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 380604

amazon_us_reviews/Toys_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Toys_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 799.61 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.61 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 4 864 249

amazon_us_reviews/Tools_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Tools_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 318.32 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.37 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 741 100

amazon_us_reviews/Sports_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Sports_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 832.06 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.64 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 4 850 360

amazon_us_reviews/Software_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Software_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 89.66 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 366.16 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 341 931

amazon_us_reviews/Buty_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Shoes_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 612.50 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.06 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 4366916

amazon_us_reviews/Pet_Products_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Pet_Products_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 491.92 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.11 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2643619

amazon_us_reviews/Personal_Care_Appliances_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Personal_Care_Appliances_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 16.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 75.03 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 85 981

amazon_us_reviews/PC_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon PC_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.41 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.93 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 6 908 554

amazon_us_reviews/Outdoors_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Outdoors_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 428.16 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.83 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2302401

amazon_us_reviews/Office_Products_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Office_Products_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 488.59 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.12 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2 642 434

amazon_us_reviews/Musical_Instruments_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Musical_Instruments_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 184.43 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 792.16 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 904765

amazon_us_reviews/Music_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Music_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.42 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.16 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 4 751 577

amazon_us_reviews/Mobile_Electronics_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Mobile_Electronics_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 21.81 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 94.97 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 104 975

amazon_us_reviews/Mobile_Apps_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Mobile_Apps_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 532.11 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.13 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5 033 376

amazon_us_reviews/Major_Appliances_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Major_Appliances_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 23.23 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 96.36 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 96901

amazon_us_reviews/Luggage_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Luggage_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 57.53 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 274.07 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 348657

amazon_us_reviews/Lawn_and_Garden_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Lawn_and_Garden_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 464.22 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.00 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2557288

amazon_us_reviews/Kuchnia_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Kitchen_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 887.63 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.85 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 4 880 466

amazon_us_reviews/Jewelry_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Jewelry_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 235.58 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.22 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 767 753

amazon_us_reviews/Home_Improvement_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Home_Improvement_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 480.02 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.08 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2634781

amazon_us_reviews/Home_Entertainment_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Home_Entertainment_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 184.22 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 741.78 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 705889

amazon_us_reviews/Home_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Home_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.01 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.60 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 6 221 559

amazon_us_reviews/Health_Personal_Care_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Health_Personal_Care_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 964.34 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.21 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5331449

amazon_us_reviews/Grocery_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Grocery_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 382.74 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.77 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 2402458

amazon_us_reviews/Gift_Card_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Gift_Card_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 11.57 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 93.82 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 149 086

amazon_us_reviews/Furniture_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Furniture_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 142.08 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 646.69 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 792113

amazon_us_reviews/Electronics_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Electronics_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 666.45 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.74 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 3 093 869

amazon_us_reviews/Digital_Video_Games_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Digital_Video_Games_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 26.17 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 124.19 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 145431

amazon_us_reviews/Digital_Video_Download_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Digital_Video_Download_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 483.49 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.68 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 4 057 147

amazon_us_reviews/Digital_Software_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Digital_Software_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 18.12 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 89.59 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 102 084

amazon_us_reviews/Digital_Music_Purchase_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Digital_Music_Purchase_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 241.82 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.20 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 688 884

amazon_us_reviews/Digital_Ebook_Purchase_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Digital_Ebook_Purchase_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.51 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 10.82 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 12 520 722

amazon_us_reviews/Camera_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Camera_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 422.15 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.69 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 801 974

amazon_us_reviews/Books_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Books_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.55 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 10.01 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 10 319 090

amazon_us_reviews/Beauty_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Beauty_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 871.73 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.88 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5115666

amazon_us_reviews/Baby_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Baby_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 340.84 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.45 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 752 932

amazon_us_reviews/Automotive_v1_00

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Automotive_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 555.18 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.54 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 3 514 942

amazon_us_reviews/Apparel_v1_00

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Apparel_v1_00 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 618.59 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.99 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5 906 333

amazon_us_reviews/Digital_Ebook_Purchase_v1_01

 • Opis konfiguracji : zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Digital_Ebook_Purchase_v1_01 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.21 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.87 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5101693

amazon_us_reviews/Books_v1_01

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Books_v1_01 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.51 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 8.48 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 6106719

amazon_us_reviews/Books_v1_02

 • Opis konfiguracji: zbiór danych składający się z recenzji produktów Amazon Books_v1_02 na rynku amerykańskim. Każdy produkt ma swoją własną wersję zgodnie z jego opisem.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.24 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.15 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 3.105.520