anli

 • Opis :

Adversarial NLI (ANLI) to wielkoskalowy zestaw danych porównawczych NLI, gromadzony za pomocą iteracyjnej, kontradyktoryjnej procedury typu człowiek i model w pętli.

FeaturesDict({
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'uid': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kontekst Tekst tf.string
hipoteza Tekst tf.string
etykieta Etykieta klasy tf.int64
uid Tekst tf.string
@inproceedings{Nie2019AdversarialNA,
  title = "Adversarial NLI: A New Benchmark for Natural Language Understanding",
  author = "Nie, Yixin and
   Williams, Adina and
   Dinan, Emily and
   Bansal, Mohit and
   Weston, Jason and
   Kiela, Douwe",
   year="2019",
  url ="https://arxiv.org/abs/1910.14599"
}

anli/r1 (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : runda pierwsza

 • Rozmiar zestawu danych : 9.04 MiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1000
'train' 16 946
'validation' 1000

anli/r2

 • Opis konfiguracji : Runda druga

 • Rozmiar zestawu danych : 22.39 MiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1000
'train' 45,460
'validation' 1000

anli/r3

 • Opis konfiguracji : runda trzecia

 • Rozmiar zestawu danych : 47.03 MiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1200
'train' 100 459
'validation' 1200