asqa

 • opis :

ASQA to pierwszy zestaw danych z odpowiedziami na pytania w długiej formie, który koncentruje się na niejednoznacznych pytaniach faktoidalnych. W odróżnieniu od poprzednich zestawów danych z długimi odpowiedziami, każde pytanie jest opatrzone zarówno długimi odpowiedziami, jak i wyodrębnionymi parami pytanie-odpowiedź, na które powinien odpowiadać wygenerowany fragment. Wygenerowana długa odpowiedź zostanie oceniona przy użyciu dokładności ROUGE i kontroli jakości. Pokazaliśmy, że te wskaźniki oceny dobrze korelują z ludzkim osądem. W tym repozytorium udostępniamy zestaw danych ASQA wraz z kodem oceny: <a href="https://github.com/google-research/language/tree/master/language/asqa">https://github.com/google-research/language/tree/master/language/asqa</a>

Rozdzielać Przykłady
'dev' 948
'train' 4353
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'ambiguous_question': Text(shape=(), dtype=string),
  'annotations': Sequence({
    'knowledge': Sequence({
      'content': Text(shape=(), dtype=string),
      'wikipage': Text(shape=(), dtype=string),
    }),
    'long_answer': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'qa_pairs': Sequence({
    'context': Text(shape=(), dtype=string),
    'question': Text(shape=(), dtype=string),
    'short_answers': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
    'wikipage': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'sample_id': int32,
  'wikipages': Sequence({
    'title': Text(shape=(), dtype=string),
    'url': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
dwuznaczne_pytanie Tekst strunowy Jednoznaczne pytanie od AmbigQA.
adnotacje Sekwencja Długie odpowiedzi na niejednoznaczne pytanie skonstruowane przez adnotatorów ASQA.
adnotacje/wiedza Sekwencja Lista dodatkowych elementów wiedzy.
adnotacje/wiedza/treść Tekst strunowy Fragment z Wikipedii.
adnotacje/wiedza/strona wiki Tekst strunowy Tytuł strony Wikipedii, z której pochodzi fragment.
adnotacje/długa_odpowiedź Tekst strunowy Adnotacja.
qa_pary Sekwencja Pary pytań i odpowiedzi z AmbigQA, które służą do ujednoznacznienia.
qa_pary/kontekst Tekst strunowy Dostarczono dodatkowy kontekst.
qa_pary/pytanie Tekst strunowy
qa_pary/krótkie_odpowiedzi Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy Lista krótkich odpowiedzi z AmbigQA.
qa_pairs/wikipage Tekst strunowy Tytuł strony Wikipedii, z której zaczerpnięto dodatkowy kontekst.
identyfikator_próbki Napinacz int32
strony wiki Sekwencja Lista stron Wikipedii odwiedzonych przez adnotatorów AmbigQA.
strony wiki/tytuł Tekst strunowy Tytuł strony Wikipedii.
strony wiki/url Tekst strunowy Link do strony Wikipedii.
 • Cytat :
@misc{https://doi.org/10.48550/arxiv.2204.06092,
doi = {10.48550/ARXIV.2204.06092},
url = {https://arxiv.org/abs/2204.06092},
author = {Stelmakh, Ivan and Luan, Yi and Dhingra, Bhuwan and Chang, Ming-Wei},
keywords = {Computation and Language (cs.CL), FOS: Computer and information sciences, FOS: Computer and information sciences},
title = {ASQA: Factoid Questions Meet Long-Form Answers},
publisher = {arXiv},
year = {2022},
copyright = {arXiv.org perpetual, non-exclusive license}
}