suma rachunków

 • opis :

BillSum, podsumowanie rachunków Kongresu USA i stanu Kalifornia.

Istnieje kilka funkcji: - tekst: tekst rachunku. - podsumowanie: podsumowanie rachunków. - tytuł: tytuł rachunków. funkcje dla nas rachunki. rachunków ca nie ma. - text_len: liczba znaków w tekście. - sum_len: liczba znaków w podsumowaniu.

Rozdzielać Przykłady
'ca_test' 1237
'test' 3269
'train' 18949
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'summary': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
streszczenie Tekst strunowy
tekst Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy
 • Cytat :
@misc{kornilova2019billsum,
  title={BillSum: A Corpus for Automatic Summarization of US Legislation},
  author={Anastassia Kornilova and Vlad Eidelman},
  year={2019},
  eprint={1910.00523},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}