binarne_alfa_cyfry

  • opis :

Cyfry binarne 20x16 od „0” do „9” i duże „A” do „Z”. 39 przykładów z każdej klasy.

Rozdzielać Przykłady
'train' 1404
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=36),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (20, 16, 1) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

  • Cytat :