caltech_birds2011

 • opis :

Caltech-UCSD Birds 200 (CUB-200) to zbiór danych obrazu ze zdjęciami 200 gatunków ptaków (głównie z Ameryki Północnej). Łączna liczba kategorii ptaków wynosi 200, aw zbiorze danych z 2010 r. znajdują się 6033 obrazy i 11 788 obrazów w zbiorze danych z 2011 r. Adnotacje obejmują obwiednie, etykiety segmentacji.

Rozdzielać Przykłady
'test' 5794
'train' 5994
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=200),
  'label_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'segmentation_mask': Image(shape=(None, None, 1), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa etykiety Tekst strunowy
maska_segmentacji Obraz (Brak, Brak, 1) uint8
 • Cytat :
@techreport{WelinderEtal2010,
Author = {P. Welinder and S. Branson and T. Mita and C. Wah and F. Schroff and S. Belongie and P. Perona},
Institution = {California Institute of Technology},
Number = {CNS-TR-2010-001},
Title = { {Caltech-UCSD Birds 200} },
Year = {2010}
}