koty_vs_psy

  • Opis :

Duży zestaw obrazów kotów i psów. Upuszczono 1738 uszkodzonych obrazów.

Podział Przykłady
'train' 23262
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

  • Cytat :
@Inproceedings (Conference){asirra-a-captcha-that-exploits-interest-aligned-manual-image-categorization,
author = {Elson, Jeremy and Douceur, John (JD) and Howell, Jon and Saul, Jared},
title = {Asirra: A CAPTCHA that Exploits Interest-Aligned Manual Image Categorization},
booktitle = {Proceedings of 14th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)},
year = {2007},
month = {October},
publisher = {Association for Computing Machinery, Inc.},
url = {https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/asirra-a-captcha-that-exploits-interest-aligned-manual-image-categorization/},
edition = {Proceedings of 14th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)},
}