cifar100_n

 • opis :

Ponownie oznaczona wersja CIFAR-100 z prawdziwymi błędami adnotacji ludzkich. Dla każdej pary (zdjęcie, etykieta) w oryginalnym zestawie pociągów CIFAR-100 zapewnia dodatkową etykietę nadaną przez prawdziwego adnotatora.

Następnie przekonwertuj „CIFAR-100_human_ordered.npy” na plik CSV „CIFAR-100_human_annotations.csv”. Można to zrobić za pomocą następującego kodu:

import numpy as np
from tensorflow_datasets.core.utils.lazy_imports_utils import pandas as pd
from tensorflow_datasets.core.utils.lazy_imports_utils import tensorflow as tf

human_labels_np_path = '<local_path>/CIFAR-100_human_ordered.npy'
human_labels_csv_path = '<local_path>/CIFAR-100_human_annotations.csv'

with tf.io.gfile.GFile(human_labels_np_path, "rb") as f:
 human_annotations = np.load(f, allow_pickle=True)

df = pd.DataFrame(human_annotations[()])

with tf.io.gfile.GFile(human_labels_csv_path, "w") as f:
 df.to_csv(f, index=False)
Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000
'train' 50 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'coarse_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
  'noise_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
  'worker_id': int64,
  'worker_time': float32,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
gruba_etykieta Etykieta klasy int64
ID Tekst strunowy
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
etykieta_hałasu Etykieta klasy int64
identyfikator_pracownika Napinacz int64
czas_pracownika Napinacz pływak32

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{wei2022learning,
 title={Learning with Noisy Labels Revisited: A Study Using Real-World Human
 Annotations},
 author={Jiaheng Wei and Zhaowei Zhu and Hao Cheng and Tongliang Liu and Gang
 Niu and Yang Liu},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2022},
 url={https://openreview.net/forum?id=TBWA6PLJZQm}
}