cifar10_uszkodzony

 • Opis :

Cifar10Corrupted to zbiór danych wygenerowany przez dodanie 15 typowych uszkodzeń + 4 dodatkowe uszkodzenia do obrazów testowych w zbiorze danych Cifar10. Ten zestaw danych obejmuje uszkodzone obrazy testowe Cifar10 przesłane przez oryginalnych autorów.

Podział Przykłady
'test' 10 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

cifar10_corrupted/brightness_1 (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jasność, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 21.89 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jasność_2

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jasność, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 21.90 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jasność_3

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jasność, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 21.85 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jasność_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jasność, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 21.75 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jasność_5

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jasność, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 21.37 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/contrast_1

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: kontrast, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 20.41 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/contrast_2

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: kontrast, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 18.29 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/contrast_3

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: kontrast, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 17.18 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/contrast_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: kontrast, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 15.75 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/contrast_5

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: kontrast, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 12.56 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: defocus_blur, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 21.29 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: defocus_blur, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 20.45 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: defocus_blur, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 19.71 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: defocus_blur, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 19.19 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: defocus_blur, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 18.19 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: elastyczna, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 20.89 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: elastyczna, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 20.35 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: elastyczna, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 20.01 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: elastyczna, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 20.33 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: elastyczna, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 20.97 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mgła, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 21.12 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mgła, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 20.16 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mgła, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 19.61 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mgła, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 19.35 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mgła, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 19.21 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mróz, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 22.46 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mróz, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 22.44 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mróz, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 22.82 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mróz, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 23.02 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: mróz, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 23.39 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: Frosted_glass_blur, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 23.40 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: Frosted_glass_blur, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 23.12 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: Frosted_glass_blur, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 22.56 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: Frosted_glass_blur, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 23.11 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: Frosted_glass_blur, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 22.84 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_blur, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 21.30 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_blur, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 19.73 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_blur, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 19.13 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_blur, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 18.63 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_blur, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 17.75 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_noise, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 25.38 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_noise, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 26.54 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_noise, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 27.54 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_noise, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 27.96 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: gaussian_noise, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 28.34 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_1

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: impulse_noise, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 22.63 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_2

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: impulse_noise, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 23.18 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_3

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: impulse_noise, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 23.64 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: impulse_noise, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 24.39 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_5

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: impulse_noise, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 24.98 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_1

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jpeg_compression, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 22.39 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_2

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jpeg_compression, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 22.06 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_3

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jpeg_compression, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 21.92 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jpeg_compression, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 21.73 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_5

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: jpeg_compression, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 21.42 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_1

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: motion_blur, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 20.55 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_2

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: motion_blur, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 19.90 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_3

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: motion_blur, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 19.39 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: motion_blur, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 19.39 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_5

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: motion_blur, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 18.96 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/pixelate_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: pikselowana, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 20.44 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/pixelate_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: pikselowana, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 18.92 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/pixelate_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: pikselowana, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 18.14 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/pixelate_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: pikselowana, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 15.69 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/pixelate_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: pikselowana, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 12.41 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/saturate_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: nasycenie, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 21.58 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/saturate_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: nasycenie, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 21.03 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/saturate_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: nasycenie, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 22.01 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/saturate_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: nasycenie, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 21.88 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/saturate_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: nasycenie, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 21.59 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: shot_noise, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 24.64 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: shot_noise, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 25.50 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: shot_noise, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 26.66 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: shot_noise, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 26.85 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: shot_noise, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 26.11 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: śnieg, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 22.65 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: śnieg, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 23.55 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: śnieg, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 23.28 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: śnieg, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 22.91 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: śnieg, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 22.40 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/spatter_1

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: rozpryski, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 22.59 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/spatter_2

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: rozpryski, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 23.31 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/spatter_3

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: rozpryski, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 23.97 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/spatter_4

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: rozpryski, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 22.80 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/spatter_5

 • Opis konfiguracji : Metoda uszkodzenia: rozpryski, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 23.44 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: speckle_noise, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 24.59 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: speckle_noise, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 25.85 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: speckle_noise, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 26.38 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: speckle_noise, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 27.28 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: speckle_noise, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 28.01 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/zoom_blur_1

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: zoom_blur, poziom ważności: 1

 • Rozmiar zbioru danych : 20.14 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/zoom_blur_2

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: zoom_blur, poziom ważności: 2

 • Rozmiar zbioru danych : 19.76 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/zoom_blur_3

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: zoom_blur, poziom ważności: 3

 • Rozmiar zbioru danych : 19.45 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/zoom_blur_4

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: zoom_blur, poziom ważności: 4

 • Rozmiar zbioru danych : 19.20 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/zoom_blur_5

 • Opis konfiguracji : Metoda korupcji: zoom_blur, poziom ważności: 5

 • Rozmiar zbioru danych : 18.86 MiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie