Klikać

CLIC to zestaw danych dla ścieżki stratnej kompresji obrazu Challenge on Learned Image Compression 2020. Te obrazy zawierają mieszankę profesjonalnych i mobilnych zestawów danych używanych do trenowania i porównywania wydajności zniekształceń szybkości. Zbiór danych zawiera zarówno obrazy RGB, jak i obrazy w skali szarości. Może to wymagać specjalnej obsługi, jeśli obraz w skali szarości jest przetwarzany jako 1-kanałowy Tensor i oczekiwany jest 3-kanałowy Tensor.

Ten zestaw danych NIE zawiera danych z wyzwania P-Frame (ramki obrazu YUV).

Rozdzielać Przykłady
'test' 428
'train' 1633
'validation' 102
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{CLIC2020,
 title = {Workshop and Challenge on Learned Image Compression (CLIC2020)},
 author = {George Toderici, Wenzhe Shi, Radu Timofte, Lucas Theis,
      Johannes Balle, Eirikur Agustsson, Nick Johnston, Fabian Mentzer},
 url = {http://www.compression.cc},
 year={2020},
 organization={CVPR}
}