cmaterdb

 • Opis :

Ten zbiór danych zawiera obrazy - Odręcznie pisane cyfry bengalskie - zrównoważony zbiór danych składający się łącznie z 6000 cyfr bengalskich (32x32 w kolorze RGB, 6000 obrazów), każda zawierająca 600 obrazów na klasę (na cyfrę). Odręcznie pisane cyfry dewanagari — zrównoważony zbiór danych obejmujący łącznie 3000 cyfr dewanagari (32x32 w kolorze RGB, 3000 obrazów), każda zawierająca 300 obrazów na klasę (na cyfrę). Odręcznie pisane cyfry telugu — zrównoważony zbiór danych obejmujący łącznie 3000 cyfr telugu (32x32 w kolorze RGB, 3000 obrazów), każda zawierająca 300 obrazów na klasę (na cyfrę).

CMATERdb to repozytorium bazy danych rozpoznawania wzorców utworzone w laboratorium badawczym „Centrum Zastosowań Mikroprocesorów na rzecz Edukacji i Badań Szkoleniowych” (CMATER) na Uniwersytecie Jadavpur w Indiach.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@article{Das:2012:GAB:2161007.2161320,
 author = {Das, Nibaran and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu, Mahantapas
      and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Genetic Algorithm Based Region Sampling for Selection of Local Features
     in Handwritten Digit Recognition Application},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {May, 2012},
 volume = {12},
 number = {5},
 month = may,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {1592--1606},
 numpages = {15},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 doi = {10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 acmid = {2161320},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Feature selection, Genetic algorithm, N-Quality consensus,
 Optimal local regions, Region sampling, Variable sized local regions},
}
@article{Das:2012:SFC:2240301.2240421,
 author = {Das, Nibaran and Reddy, Jagan Mohan and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu,
      Mahantapas and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Statistical-topological Feature Combination for Recognition of Handwritten Numerals},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {August, 2012},
 volume = {12},
 number = {8},
 month = aug,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {2486--2495},
 numpages = {10},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 doi = {10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 acmid = {2240421},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Character recognition, Feature combination, MPCA, PCA, SVM, Statistical, Topological},
}

cmaterdb/bangla (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : CMATERdb Bangla Numbers

 • Rozmiar pobierania : 573.81 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.71 MiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 5000

Wyobrażanie sobie

cmaterdb/dewanagari

 • Opis konfiguracji : CMATERdb Devangari Numbers

 • Rozmiar pliku do pobrania : 275.29 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 869.50 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 500
'train' 2500

Wyobrażanie sobie

cmaterdb/telugu

 • Opis konfiguracji : CMATERdb Cyfry telugu

 • Rozmiar pobierania : 283.90 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 860.47 KiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 500
'train' 2500

Wyobrażanie sobie