kokosowiec

COCO to zestaw danych do wykrywania obiektów na dużą skalę, segmentacji i tworzenia napisów.

@article{DBLP:journals/corr/LinMBHPRDZ14,
 author  = {Tsung{-}Yi Lin and
        Michael Maire and
        Serge J. Belongie and
        Lubomir D. Bourdev and
        Ross B. Girshick and
        James Hays and
        Pietro Perona and
        Deva Ramanan and
        Piotr Doll{'{a} }r and
        C. Lawrence Zitnick},
 title   = {Microsoft {COCO:} Common Objects in Context},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0312},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0312},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0312},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/LinMBHPRDZ14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

coco/2014 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : ta wersja zawiera obrazy, obwiednie i etykiety dla wersji 2014.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 37.57 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 37.35 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 40775
'test2015' 81434
'train' 82783
'validation' 40504
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/id': int64,
  'objects': Sequence({
    'area': int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': int64,
    'is_crowd': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=80),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
obraz/identyfikator Napinacz int64
obiekty Sekwencja
obiekty/obszar Napinacz int64
obiekty/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
obiekty/identyfikator Napinacz int64
obiekty/jest_tłum Napinacz bool
obiekty/etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

kokos/2017

 • Opis konfiguracji : ta wersja zawiera obrazy, obwiednie i etykiety dla wersji 2017.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 25.20 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 24.98 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 40670
'train' 118287
'validation' 5000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/id': int64,
  'objects': Sequence({
    'area': int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': int64,
    'is_crowd': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=80),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
obraz/identyfikator Napinacz int64
obiekty Sekwencja
obiekty/obszar Napinacz int64
obiekty/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
obiekty/identyfikator Napinacz int64
obiekty/jest_tłum Napinacz bool
obiekty/etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

coco/2017_panoptyczny

 • Opis konfiguracji : ta wersja zawiera obrazy, obwiednie i etykiety dla wersji 2017.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 19.57 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 19.63 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 118287
'validation' 5000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/id': int64,
  'panoptic_image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'panoptic_image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'panoptic_objects': Sequence({
    'area': int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'id': int64,
    'is_crowd': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=133),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
obraz/identyfikator Napinacz int64
panoptyczny_obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz_panoptyczny/nazwa pliku Tekst strunowy
obiekty_panoptyczne Sekwencja
obiekty_panoptyczne/obszar Napinacz int64
panoptic_objects/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
obiekty_panoptyczne/identyfikator Napinacz int64
panoptic_objects/is_crowd Napinacz bool
obiekty_panoptyczne/etykieta Etykieta klasy int64