kontrolowane_noisy_web_labels

 • opis :

Controlled Noisy Web Labels to zbiór ~212 000 adresów URL do obrazów, w których każdy obraz jest starannie opatrzony adnotacjami przez 3-5 specjalistów od etykietowania w usłudze Google Cloud Data Labeling Service. Korzystając z tych adnotacji, ustanawia pierwszy punkt odniesienia dla kontrolowanego rzeczywistego szumu etykiet z sieci.

Zapewniamy konfiguracje Red Mini-ImageNet (rzeczywisty szum sieciowy) i Blue Mini-ImageNet: - kontrolowane_noisy_web_labels/mini_imagenet_red - kontrolowane_noisy_web_labels/mini_imagenet_blue

Każda konfiguracja zawiera dziesięć wariantów z dziesięcioma poziomami hałasu p od 0% do 80%. Zestaw sprawdzania poprawności ma czyste etykiety i jest współużytkowany przez wszystkie hałaśliwe zestawy szkoleniowe. Dlatego każda konfiguracja ma następujące podziały:

 • pociąg_00
 • pociąg_05
 • pociąg_10
 • pociąg_15
 • pociąg_20
 • pociąg_30
 • pociąg_40
 • pociąg_50
 • pociąg_60
 • pociąg_80
 • walidacja

Szczegóły dotyczące konstrukcji i analizy zbioru danych można znaleźć w artykule. Wszystkie obrazy są przeskalowane do rozdzielczości 84x84.

 1. Pobierz podziały i adnotacje tutaj
 2. Wyodrębnij dataset_no_images.zip do dataset_no_images/.
 3. Pobierz wszystkie obrazy w dataset_no_images/mini-imagenet-annotations.json do nowego folderu o nazwie dataset_no_images/noisy_images/. Nazwa pliku wyjściowego musi być zgodna z identyfikatorem obrazu podanym w pliku mini-imagenet-annotations.json. Na przykład, jeśli „image/id”: „5922767e5677aef4”, pobrany obraz powinien mieć postać dataset_no_images/noisy_images/5922767e5677aef4.jpg. 4. Zarejestruj się na https://image-net.org/download-images i pobierz ILSVRC2012_img_train.tar i ILSVRC2012_img_val.tar.

Powstała struktura katalogów może być następnie przetwarzana przez TFDS:

 • dataset_no_images/
  • mini-imagenet/
  • nazwa_klasy.txt
  • rozdzielać/
   • blue_noise_nl_0.0
   • blue_noise_nl_0.1
   • ...
   • red_noise_nl_0.0
   • red_noise_nl_0.1
   • ...
   • czyste_walidacja
  • mini-imagenet-annotations.json
 • ILSVRC2012_img_train.tar
 • ILSVRC2012_img_val.tar
 • hałaśliwe_obrazy/

  • 5922767e5677aef4.jpg
 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'is_clean': bool,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
ID Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
to czyste Napinacz bool
etykieta Etykieta klasy int64
@inproceedings{jiang2020beyond,
 title={Beyond synthetic noise: Deep learning on controlled noisy labels},
 author={Jiang, Lu and Huang, Di and Liu, Mason and Yang, Weilong},
 booktitle={International Conference on Machine Learning},
 pages={4804--4815},
 year={2020},
 organization={PMLR}
}

kontrolowane_noisy_web_labels/mini_imagenet_red (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar zestawu danych : 1.19 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train_00' 50 000
'train_05' 50 000
'train_10' 50 000
'train_15' 50 000
'train_20' 50 000
'train_30' 49 985
'train_40' 50 010
'train_50' 49962
'train_60' 50 000
'train_80' 50 008
'validation' 5000

Wyobrażanie sobie

kontrolowane_noisy_web_labels/mini_imagenet_blue

 • Rozmiar zestawu danych : 1.39 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train_00' 60 000
'train_05' 60 000
'train_10' 60 000
'train_15' 60 000
'train_20' 60 000
'train_30' 60 000
'train_40' 60 000
'train_50' 60 000
'train_60' 60 000
'train_80' 60 000
'validation' 5000

Wyobrażanie sobie