wyciągać się

 • opis :

Common Sense Explanations (CoS-E) umożliwia trenowanie modeli językowych w celu automatycznego generowania wyjaśnień, które można wykorzystać podczas uczenia i wnioskowania w nowatorskiej strukturze Commonsense Auto-Generated Explanation (CAGE).

Rozdzielać Przykłady
'train' 9741
'validation' 1221
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'abstractive_explanation': Text(shape=(), dtype=string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'choices': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'extractive_explanation': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
streszczenie_wyjaśnienie Tekst strunowy
odpowiadać Tekst strunowy
wybory Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
wydobycie_wyjaśnienie Tekst strunowy
ID Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{rajani2019explain,
   title = "Explain Yourself! Leveraging Language models for Commonsense Reasoning",
  author = "Rajani, Nazneen Fatema and
   McCann, Bryan and
   Xiong, Caiming and
   Socher, Richard",
   year="2019",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL2019)",
  url ="https://arxiv.org/abs/1906.02361"
}