kosmos_qa

 • opis :

Cosmos QA to wielkoskalowy zbiór danych zawierający 35,6 tys. problemów, które wymagają zdrowego rozsądku w zakresie czytania ze zrozumieniem, sformułowanych jako pytania wielokrotnego wyboru. Koncentruje się na czytaniu między wierszami różnorodnego zbioru codziennych narracji ludzi, zadając pytania dotyczące prawdopodobnych przyczyn lub skutków wydarzeń, które wymagają rozumowania wykraczającego poza dokładne rozpiętości tekstu w kontekście.

Rozdzielać Przykłady
'test' 6963
'train' 25262
'validation' 2985
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'answer0': Text(shape=(), dtype=string),
  'answer1': Text(shape=(), dtype=string),
  'answer2': Text(shape=(), dtype=string),
  'answer3': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiedź0 Tekst strunowy
odpowiedź 1 Tekst strunowy
odpowiedź2 Tekst strunowy
odpowiedź3 Tekst strunowy
kontekst Tekst strunowy
ID Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
pytanie Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{huang-etal-2019-cosmos,
  title = "Cosmos {QA}: Machine Reading Comprehension with Contextual Commonsense Reasoning",
  author = "Huang, Lifu and
   Le Bras, Ronan and
   Bhagavatula, Chandra and
   Choi, Yejin",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)",
  year = "2019",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D19-1243"
}