covid19sum

 • opis :

CORD-19 to zasób ponad 45 000 artykułów naukowych, w tym ponad 33 000 z pełnym tekstem, na temat COVID-19, SARS-CoV-2 i powiązanych koronawirusów.

Pomoc w organizowaniu informacji w literaturze naukowej na temat COVID-19 poprzez abstrakcyjne podsumowania. Ten zestaw danych przetwarza te artykuły na pary dokumentów i streszczeń pełny_tekst-abstrakt lub wstęp-abstrakt.

Funkcje obejmują ciągi znaków: streszczenie, pełny_tekst, sha (hash pdf), source_x (źródło publikacji), tytuł, doi (cyfrowy identyfikator obiektu), licencja, autorzy, czas publikacji, czasopismo, adres URL.

 • Dodatkowa dokumentacja : Przeglądaj dokumenty z kodem na

 • Strona główna : https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge

 • Kod źródłowy : tfds.summarization.Covid19sum

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak informacji o wersji.
 • Rozmiar pliku do pobrania : Unknown size

 • Rozmiar zbioru danych : Unknown size

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do katalogu download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Ten zestaw danych należy pobrać ręcznie za pomocą kaggle api: kaggle datasets download allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge Umieść pobrany plik zip w folderze manual.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nieznane

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'abstract': string,
  'authors': string,
  'body_text': Sequence({
    'section': string,
    'text': string,
  }),
  'doi': string,
  'journal': string,
  'license': string,
  'publish_time': string,
  'sha': string,
  'source_x': string,
  'title': string,
  'url': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
abstrakcyjny Napinacz strunowy
autorski Napinacz strunowy
treść_tekstu Sekwencja
treść_tekstu/sekcja Napinacz strunowy
treść_tekst/tekst Napinacz strunowy
doi Napinacz strunowy
dziennik Napinacz strunowy
licencja Napinacz strunowy
czas_opublikowania Napinacz strunowy
sza Napinacz strunowy
źródło_x Napinacz strunowy
tytuł Napinacz strunowy
adres URL Napinacz strunowy
@ONLINE {CORD-19-research-challenge,
  author = "An AI challenge with AI2, CZI, MSR, Georgetown, NIH & The White House",
  title = "COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)",
  month = "april",
  year  = "2020",
  url  = "https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge"
}