d4rl_adroit_door

 • Opis :

D4RL to punkt odniesienia typu open source do uczenia się przez wzmacnianie w trybie offline. Zapewnia standaryzowane środowiska i zbiory danych do algorytmów szkoleniowych i porównawczych.

Zbiory danych są zgodne z formatem RLDS i reprezentują kroki i odcinki.

@misc{fu2020d4rl,
  title={D4RL: Datasets for Deep Data-Driven Reinforcement Learning},
  author={Justin Fu and Aviral Kumar and Ofir Nachum and George Tucker and Sergey Levine},
  year={2020},
  eprint={2004.07219},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

d4rl_adroit_door/v0-human (konfiguracja domyślna)

 • Rozmiar pobierania : 2.97 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 3.36 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 50
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (28,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/informacje/qpos Napinacz (30,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (30,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (39,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_adroit_door/v0-cloned

 • Rozmiar pobierania : 602.42 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 497.47 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 6214
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
    'discount': float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(30,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=float64),
    'reward': float64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (28,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak64
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/informacje/qpos Napinacz (30,) pływak64
kroki/informacje/kw Napinacz (30,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (39,) pływak64
kroki/nagroda Napinacz pływak64

d4rl_adroit_door/v0-expert

 • Rozmiar pobierania : 511.05 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 710.30 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_logstd': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'action_mean': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (28,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_logstd Napinacz (28,) pływak32
kroki/informacje/średnia_akcji Napinacz (28,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (30,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (30,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (39,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_adroit_door/v1-human

 • Rozmiar pobierania : 2.98 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 3.42 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 25
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'door_body_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (28,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/door_body_pos Napinacz (3,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (30,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (30,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (39,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_adroit_door/v1-cloned

 • Rozmiar pobierania : 280.72 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.85 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 4358
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(39, 256), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 28), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'door_body_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
polityka FunkcjeDykt
polityka/fc0 FunkcjeDykt
polityka/fc0/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (39, 256) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDykt
polityka/fc1/stronniczość Napinacz (256,) pływak32
polisa/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDykt
policy/last_fc/bias Napinacz (28,) pływak32
policy/last_fc/waga Napinacz (256, 28) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (28,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/door_body_pos Napinacz (3,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (30,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (30,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (39,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_adroit_door/v1-expert

 • Rozmiar pobierania : 511.22 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 803.48 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 5000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(32,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(32, 39), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(32,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(32, 32), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(28, 32), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(28, 32), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_std': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'action_mean': Tensor(shape=(28,), dtype=float32),
      'door_body_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(30,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
algorytm Napinacz strunowy
polityka FunkcjeDykt
polityka/fc0 FunkcjeDykt
polityka/fc0/stronniczość Napinacz (32,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (32, 39) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDykt
polityka/fc1/stronniczość Napinacz (32,) pływak32
polisa/fc1/waga Napinacz (32, 32) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDykt
policy/last_fc/bias Napinacz (28,) pływak32
policy/last_fc/waga Napinacz (28, 32) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDykt
policy/last_fc_log_std/bias Napinacz (28,) pływak32
policy/last_fc_log_std/waga Napinacz (28, 32) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (28,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDykt
kroki/infos/action_log_std Napinacz (28,) pływak32
kroki/informacje/średnia_akcji Napinacz (28,) pływak32
kroki/infos/door_body_pos Napinacz (3,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (30,) pływak32
kroki/informacje/kw Napinacz (30,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje Napinacz (39,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32